Odbor správy majetku informuje o výběrových řízeních na pronájmy obecních bytů

Pronájem bytu pro nízkopříjmové uchazeče
Město Kutná Hora nabízí pronájem obecního bytu v Kutné Hoře formou výběrového řízení určeného dle sociální potřebnosti pro nízkopříjmové uchazeče. Jedná se o byt č. 1  ve 3. podlaží domu č.p. 652, ul. Sedlecká, Kutná Hora o velikosti 2+1. Prohlídka bytu se uskuteční 14. 12. 2020 v 15.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 21. 12. 2020 dle podmínek uvedených na webových stránkách města, kde jsou také k dispozici veškeré potřebné údaje k VŘ (https://mu.kutnahora.cz/mu/vyberova-rizeni). Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout na stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravy-majetku pod záložkou formuláře a osobně podat na odbor správy majetku MÚ Kutná Hora, kde mohou být poskytnuty případné další informace – tel. 327 710 173.

Pronájem bytu pro startovací bydlení
Město Kutná Hora nabízí pronájem obecního bytu v Kutné Hoře formou výběrového řízení určeného pro startovací bydlení. Jedná se o byt č. 8 ve 2. podlaží domu č.p. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora o velikosti 2+1. Prohlídka bytu se uskuteční 14. 12. 2020 ve 14.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 21. 12. 2020 dle podmínek uvedených na webových stránkách města, kde jsou také k dispozici veškeré potřebné údaje k VŘ (https://mu.kutnahora.cz/mu/vyberova-rizeni). Přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout na stránkách města https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravy-majetku pod záložkou formuláře a osobně podat na odbor správy majetku MÚ Kutná Hora, kde mohou být poskytnuty případné další informace – tel. 327 710 173.

Zavřít menu