Starosta Martin Starý (Kutnohorská změna) a místostarostka Zuzana Moravčíková (ČSSD) přivítali v Kutné Hoře hejtmana Středočeského kraje Miloše Peteru (ČSSD) přímo na stavbě v Kremnické ulici. Hejtman se přijel podívat, jak probíhá oprava opěrných zdí a silnice III/3377. Prohlídky se zúčastnili zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, projektanta a dodavatele stavby. Jedná se o velmi náročnou stavbu, kdy bylo nutné nejdříve řešit majetkoprávní vztahy, neboť opěrná zeď je z větší části ve vlastnických fyzických osob.

Město Kutná Hora uzavřelo se Středočeským krajem Memorandum o vzájemné spolupráci, které mimo jiné řeší i tyto majetkové záležitosti. Pozemky s opěrnou zdí budou převedeny kraj. Před započetím stavebních prací byla na domech i pozemcích provedena taková opatření, aby bylo možné v průběhu stavby sledovat, zda nedochází k poškozování objektů a sesuvu celého svahu. Nyní stavební práce probíhají dle harmonogramu.

Proběhly zabezpečovací práce, dokončena byla přeložka vodovodu a dešťové kanalizace. Sám hejtman se přesvědčil o složitosti stavebních prací. Prohlédl si celou stavbu včetně kaverny pod silnicí. Během stavby byla totiž nalezena dvě stará důlní díla a muselo dojít k zajištění zalitím popílko-betonovou směsí. Nyní se připravuje na dvou místech, kde se původní kamenná zeď zřítila, stavba monolitické zdi, která bude obezděna přírodním kamenem.

Tato první etapa bude stát 33,5 mil. Kč, pokud se během stavby neobjeví další nutné práce a měla by být dokončena v I. pololetí roku 2016. Poté by měla být zahájena II. etapa této akce. Náklady na další etapu by měly dle projektu činit 35,3 mil. Kč. Doufejme, že vše půjde podle plánu a občané se v dohledné době dočkají opravené silnice.

Zuzana Moravčíková

Zavřít menu