Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, v důsledku provádění plánovaných prací na (opravě, údržbě, revizích) vodovodní sítě dojde dne 25. 4. 2016 od 06:00 do 18:00 k přerušení dodávky pitné vody na Žižkově v ulicích:

U Lesa, Na Svahu, Na Výsluní, Vojtěšská, Na Kavkách, Nálepkova, Kvapilova, Buzulucká, Bělocerkevská, Sokolovská, Kijevská, Jaselská, Jarošova, Vajdova, Zelená hora, Kudrnova, Fučíkova, Kotkova, Dukelská, Havlenova, Purkyňova a U Školky.
Vodohospodářská společnost žádá odběratele o předzásobení domácností vodou i přes nouzové zásobení. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112 a 602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

(Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.)

Zavřít menu