Plánované uzavírky a dopravní omezení
Ilustrační snímek

Úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace v úseku od křižovatky s ul. Na Bylance v Kutné Hoře, v místní části Žižkov, si vyžádá od 25. dubna do 21. května provádění výkopových prací po pokládku kabelového vedení. Objížďka není stanovena.

Uzavírka jednoho jízdního pruhu v Benešově ulici ve směru vjezdu na okružní křižovatku se silnicí č. I/2, povolená od 26. dubna, potrvá do 9. května. Důvodem je rekonstrukce okružní křižovatky pro zlepšení průjezdu vozidel z Benešovy ulice. Objížďka je vedena po silnici č. I/2 ulicí Štefánikovou a Masarykovou.

Místní komunikace Ke Kameni v Malíně bude uzavřena od 26. dubna do 5. května. Důvodem je výstavba nové STL přípojky na pozemek parc. č. 124 a 122/3 v k. ú. Malín. Objížďka povede po přilehlých místních komunikacích ulicemi Pod Hradbami a Mincovní.

red

Zavřít menu