Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v České republice či v zahraničí a jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu. Každý občan může bezpečnost obydlí ovlivnit, tím, že bude dodržovat základní a levná organizační opatření. …………………………………………………….

–   Řádné uzamykání (zpětně zkontrolovat, zda jsou dveře řádně dovřené a uzamčené). Odcházíte-li z objektu, ať již krátkodobě, vždy zavírat všechna okna a uzamykat všechny dveře. Neschovávat klíče pod rohožku ani do květináče.

–   Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v množném čísle, bez titulů.

–   O svém odjezdu informovat pouze nejužší kruh lidí, kterým věří. Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí- větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy.

–   Nikdy nenechávat vzkazy na dveřích o vaší nepřítomnosti. Dobu vaší nepřítomnosti nesdělovat ani do telefonního záznamníku, facebooku.

–   Využít elektronická zařízení, která v nepravidelných časech zapínají světla, televizi, pro zdání, že byt je obydlen.

–   Zajistit přehledný prostor před objektem- dbejte na to, aby keře, stromy nezakrývaly velkou část objektu, umožňuje zlodějům pracovat ve skrytu, keře vhodně prostříhejte. Nezapomínat ani na dobré osvětlení před objektem, díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.

–   Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je. Večer zatahujte závěsy, rolety, přes den je nenechávejte zatažené, v odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.

–   Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.

–   Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech v bytě nebo si pořiďte trezor. Označte jejich cennost, připravte si jejich soupis a nechte vše pojistit.

–   Poznamenávat si sériová, výrobní čísla a zvláštní označení vašich cenných předmětů, elektronických výrobků. Cennosti si vyfotografujte, tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí práci pojišťovně a policii.

–   Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku. – Ukládejte a zamykejte je do kůlny či do garáže. Udržovaná zahrada, posekaný trávník ukazuje na skutečnost, že je objekt užíván.

–   Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým, důvěryhodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí od dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké podnikání s možností slušného zisku, různé zboží a služby. Může se jednat o „tipaře“.

.
Stanete-li se svědkem podezřelého jednání, chování, či výskytu podezřelých osob, nebo máte podezření, že dochází k páchání trestné činnosti, nebojte se obrátit na policii ČR – 158 nebo na Městskou policii- 156.

por. Mgr. Vendulka Marečková, PIS ÚO PČR Kutná Hora

.

Zavřít menu