V úterý 2. prosince 2014 se v dopoledních hodinách uskutečnil poslední výcvik Pořádkové jednotky („PJ“) v letošním roce. Cvičení probíhalo v areálu bývalých kasáren v Kutné Hoře Žižkov. Nácviku se zúčastnilo celkem 28 policistů z jednotlivých organizačních článků Policie ČR v rámci Kutné Hory.

.
Výcviku zahrnoval celkem tři bloky: Opakované procvičení užití donucovacích prostředků („DN“), uzavření prostoru, zaujetí kruhové obrany, zadržení osoby z řadové formace na krátkou vzdálenost, zákrok se zadržením osob záložním družstvem a s předsunutím kordonu.
Taktiku zákroku proti osobě, která odmítá vystoupit z osobního motorového vozidla a použití DN a taktiku zákroku proti osobě (nebo osobám), která odmítá vystoupit z hromadného prostředku (autobusu), například v době cesty fotbalových fanoušků-modelace jednotlivých případů a počtu „potenciálních“ osob narušující veřejný pořádek v autobusu, ničení interiéru. Tento blok byl hlavním bodem daného výcviku.
Pořádkovou jednotku Územního odboru Policie ČR v Kutné Hoře tvoří celkem 37 policistů. Samotný celek je rozdělen na 3 jednotlivá družstva. Velitelem této pořádkové jednotky je komisař npor. Mgr. Lubomír Vilímek (vedoucí Obvodního oddělení Čáslav) a jeho zástupce komisař npor. Bc. Karel Nový (vedoucí Obvodního oddělení Kutná Hora). Instruktorem, který organizuje výcvik, poskytuje metodickou pomoc a dohled nad taktikou jednotlivých zákroků policistů v PJ, je vrchní komisař kpt. Mgr. Jan Štáf z odboru služby Pořádkové policie Stč. kraje. Každému z výcviků je rovněž vždy přítomen policista z oddělení Služební přípravy pro daný okres, uvedeného dne jím byl nprap. Pavel Červenka.
Další z řady výcviků proběhne v příštím roce 2015, a to v měsíci únoru. Hlavním zaměřením tohoto nácviku je využití donucovacích prostředků a zbraně.

npor. Mgr. Lubomír Vilímek, vedoucí Obvodního oddělení Čáslav

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu