V Kutné Hoře se v úterý 9. prosince 2014 setkali odborníci z různých profesních oblastí, kteří pracují s obětmi i pachateli trestných činů.  Osobně prodiskutovali všechny poznatky, které jim přinesla roční účinnost zákona o obětech trestných činů. Tým zástupců justice, Policie ČR a neziskového sektoru navzájem porovnal svůj vlastní pohled na uplatnění nové legislativy v praxi.

.
Odborníci se také seznámili s průběžnými výsledky projektu Proč zrovna já?, který pomáhá obětem trestných činů.
„V rámci našich setkání diskutujeme, v čem si můžeme být navzájem potřební a jak nastavit naši spolupráci tak, abychom mohli poskytnout obětem trestných činů ten správný servis, který oběť potřebuje. Jsem velmi potěšena, že policie vnímá, jak moc oběť potřebuje citlivý a individuální přístup,“ řekla na úvod setkání ředitelka Probační a mediační služby ČR (PMS) PaedDr. Jitka Čádová.  Významným hostem setkání byl bezesporu ředitel KŘP Středočeského kraje, plk. JUDr. Jiří Kučera, který v úvodní zdravici vyzdvihl spolupráci mezi policií a PMS při pomoci obětem trestné činnosti a záměr v ní intenzivně pokračovat.
Práci s oběťmi z pohledu různých rezortů představil mj. i náměstek ředitele krajského ředitelství pro SKPV plk. JUDr. Michal Mazánek. Podle něj je nutné zlepšit přístup v poučení oběti trestného činu: „Poučujeme v nevhodný okamžik, v době, kdy oběti jsou traumatizované a mají zcela jiné starosti. Musíme dbát na to, abychom uměli oběť vhodným způsobem a ve vhodný okamžik poučit. Chci ale vyzdvihnout naši stále sílící spolupráci s PMS. Budujeme nové výslechové místnosti, uzavřeli jsme smlouvy s nemocnicemi o spolupráci při zajišťování lékařské péče a pomoci při znásilnění a pokračujeme v dalších aktivitách, které ještě více pomohou obětem trestného činu.“ O intenzivně diskutovaném tématu poučování obětí ze strany policie hovořila také pplk. Mgr. Markéta Kalousková z Úřadu služby SKPV Policejního prezidia ČR, která prezentovala i nový leták obsahující poučení oběti, což bylo mezi účastníky velmi kvitováno.

Proč zrovna já?
Ke klíčovým tématům setkání patřilo seznámení se s výsledky projektu Proč zrovna já?. Ten je v současné době rozšířen již do 8 regionů a 40 měst po celé České republice. V poradnách dosud pomohli 3 763 osobám a poskytli 7 335 konzultací.  Nejčastěji poradny navštěvují lidé ve věku 19 – 60 let (cca 80%)m, 12 % z toho jsou tzv. zvlášť zranitelné oběti (děti, hendikepované osoby, oběti sexuálně motivovaných činů).
I v dalších příspěvcích vystoupili příslušníci PČR. Lze uvést vystoupení vedoucího ÚO PČR Kolín, plk. Mgr. Jiřího Fejfara, který představil využívání videokonferenčního zařízení pro potřeby výslechů a ochrany zvlášť zranitelných obětí před sekundární újmou.
Mezi širokým spektrem zúčastněných, kterých bylo zhruba 50, měli své nezastupitelné místo právě příslušníci Policie ČR, mezi nimiž nechyběla také vedoucí ÚO PČR Kutná Hora plk. JUDr. Blanka Matějů a vedoucí SKPV, npor. Bc. Miroslav Chramosta.
Projekt na pomoc obětem „Proč zrovna já?“ má ve středních Čechách zřízeny bezplatné poradny pro oběti v Kutné Hoře, Kolíně, Nymburce, Mladé Boleslavi, Kladně a Rakovníku.

Tomáš Kellner, regionální koordinátor projektu Proč zrovna já?

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu