Kutnohorští policisté se ve čtvrtek 19. března 2015 zapojili do dopravně bezpečnostní akce „Y“, která proběhla na území celého Středočeského kraje. Kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

.
Celkem bylo v rámci dopravní akce zkontrolováno sto dvacet jedna vozidel a zjištěno dvacet čtyři přestupků, za které byly uděleny blokové pokuty na místě v hodnotě 6 500,-Kč.
V průběhu dopravní akce se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování zákazu používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidičů vozidel před a během jízdy, případné kontroly dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Současně se policejní hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.
Dopravní akce budou na našem území probíhat i v dalších dnech.

por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí P ČR Kutná Hora

.

Zavřít menu