Sedleckou pouť budou doprovázet z důvodu zajištění bezpečnosti uzavírky místních komunikací

Uzavírka místních komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti při pořádání Sedlecké pouti: Uzavřen bude úsek od Palackého ul. (st. Vítězná) od křižovatky s ul. Masarykova po  čp. 650 a od silnice č. II/126 ul. Hrnčířská  po křižovatku s  ul. U Zastávky a ul. V Olšinách. Dále místní komunikace část ul. Zámecká  (od křižovatky s ul. Vítězná sil. č. I/2 až po čp. 127), část ul. U Zastávky po čp. 214, U Hřiště, Tovární, Na Špici (příjezd k trafostanici) a silnice II/126 od okružní křižovatky se silnicemi I/2 a III/03322 po výjezd od ČS MOL

Termín uzavírky:

od  06. do 16. 4. bude uzavřena místní komunikace Palackého (st. Vítězná) od křižovatky s ul. Masarykova po  čp.650 a od silnice č. II/126 ul. Hrnčířská po křižovatku s  ul. U Zastávky a ul. V Olšinách

od6 hodin 10. 4. do 4 hodin 14. 4. místní komunikace  část ul. Zámecká  (od křižovatky s ul. Vítězná sil. č. I/2 až po čp.127), část ul. U Zastávky po čp. 214, U Hřiště, Tovární, Na Špici  (příjezd k trafostanici) a silnice II/126

Objízdná trasa:

Od 6.00 hodin 10. 4. do 4.00 hod. 14. 4. vede objížďka ze silnice II/126 doleva na silnici III/03321 ul. Čáslavská – ul. Štefánikova – I/2 Masarykova – I/2 Vítězná – III/03322 – ul. Čechova – ul. Starosedlecká – ul. Na Chmelnici – ul. U Nadjezdu – doleva zpět na silnici I/2  – K Nádraží – objížďka je obousměrná.

MHD:

Úplnou uzavírkou budou dotčeny linky MAD provozované společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka „Kutná Hora, Sedlec, Tabák“.  Náhradní zastávka bude přemístěna v jednom směru do ulice Starosedlecká a v druhém směru do ulice  Čechova.

tz, red

Zavřít menu