Konec prázdnin nastává a s nástupem do školy musí dítě stále častěji samostatně řešit různé dopravní situace.

“Hopkám-cupkám po cestičce, která vede ke školičce? Dřív než přijde školní rok, udělám ten správný krok. Přejdu cestu, vidím školu, za pomoci semaforu. Kouknu vlevo, potom vpravo, cestu přejdu celkem snadno. Jsem ve škole, věru tak, bude ze mne dobrý žák!“

Konec prázdnin nastává a s nástupem do školy musí dítě stále častěji samostatně řešit různé dopravní situace. Předpokladem pro jejich bezpečné zvládnutí je především SPRÁVNÝ PŘÍKLAD rodičů, VYSVĚTLOVÁNÍ chování na cestě do školy, při nakupování, a aspoň rok před nástupem do základní školy též CÍLEVĚDOMÉ ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMOSTÍ z dopravní výchovy.

Ještě dříve, než Vaše dítě půjde poprvé samo do školy, je nezbytné jej na tuto cestu připravit. Několikrát (čím vícekrát, tím lépe) tuto cestu projdeme a znova a znova mu vše vysvětlujeme a procvičujeme s ním, jak má v konkrétních situacích postupovat. V podstatě jde o to, znovu opakovat příslušné úkoly. Cesta do školy nemusí být nejkratší, ale musí být co nejbezpečnější. Volíme proto, pokud možno, chůzi po co nejširších chodnících a přecházení tam, kde jsou semafory, vyznačené přechody pro chodce, nebo alespoň na křižovatkách (před křižovatkou řidiči zpravidla zpomalí). Při cestách učíme děti přiměřené chůzi, ne příliš rychlé ani příliš pomalé. Varujeme je před nebezpečím na vozovce při dešti, sněžení, padání listí apod., řekneme mu, že je lepší přijít do školy v takových případech raději pozdě a omluvit se, než se při spěchu stát obětí dopravní nehody. I při těchto zkušebních cestách zopakujeme význam všech dopravních značek, které jsou na trase.

Každý rodič by měl znát nejen individuální vlastnosti svého dítěte, ale též znát a respektovat vývojové zvláštnosti tohoto věku, jako jsou např. NEPOZORNOST, IMPULZIVITA a NEDOSTATEČNÁ PŘEDVÍDATELNOST. Kromě těchto znaků je vzhledem k správnému zhodnocení dopravní situace nepříznivým faktorem NEDOSTATEČNÁ VÝŠKA DÍTĚTE, která omezuje orientaci a ztěžuje výhled a viditelnost jak dětem, tak i řidičům. Nástupem do školy musí dítě řešit navíc náročné zátěžové situace související s adaptací na školní prostředí, proto si dítě zaslouží mimořádnou pozornost okolí, hlavně však harmonické rodinné prostředí a trpělivý a laskavý přístup rodičů.

V každém případě je vhodné v začátcích školní docházky dítě do školy provázet a posílit tak jeho pocit jistoty a sebedůvěry tak, aby dokázalo později samo čelit různým nástrahám souvisejícím s cestou do školy, např. střetu s cizí osobou apod. Ale to už je jiné téma.

Dle publikace “Bezpečně do školy” a “Dopravní výchova v rodině”.

Vendulka Marečková, tisková mluvčí PČR Kutná Hora

Zavřít menu