Uzavření silnice I/38 u Malína a následná rekonstrukce mostu si v minulém roce vyžádala vedení jednosměrné objízdné trasy přes Kaňk, Kutnou Horu a Církvici. Kvůli vysoké frekvenci osobních i nákladních vozů došlo k poničení hned několika cest. 

Na Kaňku začali s úpravou vozovky už minulý týden. Nejprve budou opraveny kanalizační vpustě a poklopy, promačkané těžkou nákladní dopravu během objížďky (majetek VHS), poté má být opravena i komunikace a kruhový objezd.

Následná oprava povrchu vozovky je naplánována do dvou etap. Jedna z nich začne 16. května a bude pokračovat až do června.

I. etapa od 16.05.2016 do 05.06.2016

Záznam celé obrazovky 9. 5. 2016 164507.bmp

II. etapa od 06.06.2016 do 30.06.2016

kank_uzavirka

Opravy se dočká také kruhový objezd na Karlově

Okružní křižovatka na sil.č.II/126 (Karlov) spadá ještě do záruční doby a reklamaci řeší technicko-správní úsek (okružní křižovatka byla stavebně řešena na mnoho násobné zatížení, než kterým byla okružní křižovatka vystavena v rámci stanovené objízdné trasy z důvodu uzavírky sil.č.I/38 (oprava mostu ev.č. 38-042) v majetku ŘSD ČR.

(redakce)

Zavřít menu