UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU: Termín splatnosti místního poplatku za komunální odpad se blíží

Vážení občanérádi bychom Vás upozornili na blížící se termín splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Splatnost je dle vyhlášky Města Kutná Hora č. 8/2015, v platném znění   30.9.2018.

Platná právní úprava při vymáhání daňových nedoplatků u místních poplatků. (např. poplatek za odpady, ze psů, za využívání veřejného prostranství) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, již nestanovuje povinnost správci daně, tedy úřadu, písemně dlužníka upomínat a vyzývat jej ke splnění platební povinnosti před vydáním platebního výměru. První povinnou písemností ze strany úřadu je platební výměr včetně 100% navýšení poplatku v souladu s doporučením Rady města Kutná Hora.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte ekonomický odbor Města Kutná Hora tel. 327710149, 327710146, 327710145 kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy. -ekonomický odbor MÚ-