Uzavírka: Zámecká ulice od křižovatky s ul. Čechova po čp. 357 bude z důvodu pořádání adventního trhu 23. listopadu v době od 8 do 22 hodin uzavřena

Zámecká ulice v Kutné Hoře od křižovatky s ul. Čechova po čp. 357 bude 23. 11. od 8 do 22 hodin z důvodu pořádání adventního trhu uzavřena. Délka objížďky cca 800 m. Objízdná trasa je stanovena po silnici č. I/2 ul. Vítězná, dále po silnici č. III/03322 do ul. Čechova v Kutné Hoře části Sedlec. Objízdná trasa je obousměrná. Úplnou uzavírkou nebude ovlivněno provozování MHD Kutná Hora.

red

Zavřít menu