Vstup do sběrného dvora v Zelenkově ulici bude od 2. března z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR regulován
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S platností od 2. března bude z důvodu snížení rizika šíření koronaviru a na základě usnesení vlády vstup do sběrného dvora v Zelenkově ulici regulován.

Informovala o tom Katka Hladíková z technického oddělení MěÚ Kutná Hora, která má odpadové hospodářství ve své gesci. Níže kompletní znění. Bližší informace také na webových stránkách města ZDE.

Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu eliminace rizika šíření koronaviru COVID-19 a na základě usnesení vlády ČR je od 2. 3. 2021 regulován vstup do sběrného dvora.

Každý příchozí vyčká u vjezdu do areálu, do doby než obsluha odbaví „prvního“ příchozího. Do areálu sběrného dvora vjíždějte a vstupujte jednotlivě!

Respektujte pokyny obsluhy a dodržujte provozní dobu. Později už nebude vjezd umožněn.

Do areálu platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochrany obličeje. Vstup po dobu nezbytně nutnou je umožněn pouze s respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 na obličeji.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.

red

 

Zavřít menu