TESCO v Kutné Hoře plánují otevřít v září, okolní pozemky jsou v řešení

Na prostranství, které po demolici podniku AVIA řadu let zarůstalo trávou, postupuje výstavba obchodního centra TESCO s dalšími obchody. Jak uvedl Jiří Škorpil, jednatel společnosti AGILE spol. s r. o., předpokládaný termín otevření obchodního centra je 30. září letošního roku. V areálu bude 350 parkovacích míst a do budoucna by tam mohla vzniknout i benzinová čerpací stanice pro osobní automobily.

Parkoviště u Tesca nabídne 350 parkovacích míst

Podle informací stavbyvedoucího Leoše Kymra vznikne v areálu 350 parkovacích míst včetně vyhrazených stání pro invalidní občany a pro rodiče s dětmi. „Nepočítá se s tím, že by na parkovišti měly být závory. V provozu má být po dobu otevírací doby,“ řekl Leoš Kymra a doplnil, že od 22 nebo 23 hodin do 6 hodin rána bude osvětlení přepnuto na noční provoz a parkoviště nebude osvětleno.

Napojení na cyklostezku projekt neřeší, překážkou jsou koleje

Vybudovat napojení na cyklostezku není podle slov Leoše Kymra reálné,  neumožňuje to železniční trať. „Napojení na ni projekt neřeší,“ dodal Leoš Kymr s tím, že cyklostezka je až za kolejemi a projekt nepočítá ani se zbouráním oplocení v zadní části areálu.

Téměř všechny nájemní obchody mají již zájemce a podle jejich požadavků jsou již dokreslovány vnitřní dispozice. Vedle Tesca nají být v areálu lékárna a restaurace a také například prodejny JYSK, drogerie Rossmann, Super ZOO, TAKKO, TEDI, Sportissimo, ale také i stánkový prodej a gastroobčerstvení s pergolou. Do budoucna je v areálu zamýšlena i benzinová čerpací stanice. Jak upřesnil jednatel společnosti Jiří Škorpil, sloužila by však pouze pro osobní automobily.

Tesco je pod střechou, opláštěné, pokračuje výstavba kanalizace. Součástí terénních úprav budou i zelené plochy, výsadba stromů.

K demolici objektů a sanaci plochy pro Tesco došlo již v roce 2012

Demolice bývalého podniku Avia v Kutné Hoře a sanace plochy pro stavbu obchodního centra Tesco byly provedeny již v roce 2012. Jak řekl vedoucí stavebního úřadu Rostislav Jukl, na základě žádosti byla v roce 2016 platnost stavebního povolení pro výstavbu Tesca, vydaného roku 2013, prodloužena. Podmínkou zahájení výstavby a fungování centra byla stavba kruhového objezdu, který byl uveden do provozu v říjnu 2020.

Územní studie představí možné využití plochy v okolí Tesca

„Ve spolupráci s vlastníky pozemků, kteří jsou hlavními aktéry, se v současné době zabýváme přípravou územní studie na další využití prostranství po bývalém podniku Avia, to znamená doplnění Tesca. Spolupracujeme se dvěma vlastníky. Další část pozemku je i v majetku města,“ konstatoval městský architekt Petr Janoš a dodal, že město má roli koordinátora a iniciátora. Město pořádalo koordinační schůzky, při nichž každý z vlastníků nastínil své představy o budoucím fungování daného území. „Studie slouží k tomu, aby se sladily záměry a požadavky a vzniklo něco, co bude smysluplné pro město, vlastníky i občany Kutné Hory. Petr Janoš ocenil výhodu nového územního plánu, který zastupitelstvo schválilo v loňském roce. „Plán předepisuje zpracování územních studií, které dopředu stanovují, co se v daném území může postavit a jak to bude vypadat. Jsme sice trochu ve vleku původních záměrů, což je například i výstavba Tesca, ale můžeme se zapojit a usilovat o smysluplné využití lokality,“ řekl městský architekt.

„Územní studie nebyly dříve územním plánem vyžadovány, nebyly předepsány,“ pokračoval  Petr Janoš a připomněl, že často vznikaly záměry, které stály vedle sebe a vzájemně nekomunikovaly, nebyly funkčně provázány. „Vznikaly enklávy, kde se něco postavilo a zbytek se vůbec neřešil. Právě tomu by územní studie měla předcházet. A to je také to, o co se v jednotlivých lokalitách snažíme,“ dodal Petr Janoš.

Monika Pravdová

 

Zavřít menu