Poté, co bylo přijato oznámení o nalezení srny u plaveckého bazénu, zjistila hlídka Městské policie Kutná Hora na místě, že se jedná o živé, čerstvě narozené mládě srny. Nálezce strážníkům uvedl, že v blízkosti firmy Foxconn rychle jedoucí vozidlo srazilo přebíhající srnu.

.
Při silném nárazu došlo k roztržení břišní dutiny, ze které vypadlo živé mládě. Vzhledem k tomu, že oznamovatel nevlastní mobilní telefon a žádné vozidlo nezastavilo a neposkytlo pomoc, rozhodl se právě narozené mládě vzít do náruče a odnést k plaveckému bazénu, kde požádal občany o zavolání městské policie. Strážníci si mládě převzali a převezli na služebnu, kde mu poskytli potřebnou pomoc /dezinfekce bříška, sušené krmivo, teplá přikrývka/. Srnečka si po několika hodinách převzali pracovníci ze Záchranné stanice pro živočichy z Vlašimi.
Městská policie chce tímto poděkovat oznamovateli, kterému nebyl lhostejný osud srnčího miminka a ostatním občanům, kteří se podíleli na záchraně mláděte. Dále také psímu útulku v Kutné Hoře, který ochotně poskytl sušené krmivo a Záchranné stanici pro živočichy Vlašim, která se nyní o mládě stará.

Co dělat, pokud naleznete opuštěné srnčí mládě
Jestliže naleznete mládě srny v přírodě, nesahejte na něj. Zpravidla srny opouštějí své mláďata a vracejí se k nim jen párkrát za den. Pokud tedy na mládě sáhnete, jeho matka ho pak nepřijme, přestane se o něho starat a mládě zemře. Bližší informace na tel.: 777 800 460 – Záchranná stanice pro živočichy, nebo na webových stránkách: www.pomoczviratum.cz.

V těchto měsících městská policie zaznamenala více oznámení ohledně sražených srnek, proto chce také tímto řidiče upozornit, aby dodržovali rychlost a dbali na ostražitost na pozemních komunikacích. V případě sražení srny informujte městskou policii na tel. lince 156.

(MP Kutná Hora)

.

Zavřít menu