Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory v mimořádném termínu se uskuteční 2. dubna od 17 hodin

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory v mimořádném termínu se uskuteční 2. dubna od 17 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. Na programu bude výstavba bytových domů soukromé developerské společnosti MARLO KH, s.r.o. v lokalitě u hlavního nádraží v Malíně a informativní zpráva o autobusových čekárnách ve městě. Více na webu města ZDE.

Program:

1.Úvodní informace
1/1Zahájení
1/2Schválení programu
1/3Dotazy a připomínky občanů
4.Odbor správy majetku
4/1MARLO KH, s.r.o. – dopravní připojení
4/2MARLO KH, s.r.o. – dešťová kanalizace
4/3MARLO KH, s.r.o. – vodovod a splašková kanalizace
4/4JCDecaux-informativní zpráva autobusové čekárny
40.Závěrečné informace
40/1Dotazy a připomínky zastupitelů
40/2Různé
40/3Závěr

red

Zavřít menu