SOUTĚŽ 10 SLOHŮ ARCHITEKTURY V KUTNÉ HOŘE: 1 – Románský sloh

Deset slohů architektury v Kutné Hoře je název kurzu pro veřejnost organizovaného Nadací Kutná Hora – památka UNESCO. Příležitost nahlédnout do plejády architektonických slohů zastoupených v Kutné Hoře a okolí budou mít i čtenáři Kutnohorských listů. Redakce ve spolupráci s lektorem kurzu, historikem umění a kutnohorským památkářem Alešem Pospíšilem připravila desetidílný seriál spojený se soutěží. Odpověď na první otázku lze zasílat na pravdova@mu.kutnahora.cz do 12. října. Ze správných odpovědí na konci seriálu vylosujeme tři výherce, kteří obdrží publikaci od Aleše Pospíšila a drobné dárky.    

Ačkoliv Kutná Hora vznikla až ve 14. století, příklady románské architektury se nacházejí v těsné blízkosti města i okolních obcích. Na prvním místě je to bývalý sedlecký klášter, kde románský kostelík byl předchůdce dnešní katedrály a dodnes je to opatská kaple v areálu tabákové továrny. Románského původu byl také kostelík sv. Václava v zaniklé obci Pněvice, která ležela v blízkosti železniční zastávky K. Hora – Předměstí. Ale skutečně výjimečné příklady románského umění v celorepublikovém měřítku jsou kostely v obci Jakub a Záboří nad Labem. Románský sloh vznikl v 11. století v Itálii a stavební principy vycházely z tradice antického Říma, odkud pramení i pojmenování slohu. Charakteristickými prvky jsou silné zdi staveb z pečlivě opracovaných kvádříků, úzká okna, obloučky pod římsou nebo půlkruhem ukončené portály.

Otázka: Jakou románskou stavbu v okolí K. Hory zachycuje tato fotografie?

ap, red

Zavřít menu