SOUTĚŽ 10 SLOHŮ ARCHITEKTURY V KUTNÉ HOŘE: 2 – Gotika

Deset slohů architektury v Kutné Hoře je název kurzu pro veřejnost, který organizuje Nadace Kutná Hora – památka UNESCO. Příležitost nahlédnout do plejády architektonických slohů zastoupených v Kutné Hoře a okolí mají i čtenáři Kutnohorských listů. Redakce ve spolupráci s lektorem kurzu, historikem umění a kutnohorským památkářem Alešem Pospíšilem, připravili desetidílný seriál spojený se soutěží. Odpověď na druhou otázku lze zasílat na pravdova@mu.kutnahora.cz do 14. listopadu. Ze správných odpovědí na konci seriálu vylosujeme tři výherce, kteří obdrží publikaci a drobné dárky.    

Pro Kutnou Horu je gotika stěžejním architektonickým slohem, který se zde uplatnil ze všech slohů nejdéle – od počátku 14. století do poloviny 16. století. Tehdy vznikl rozsáhlý hradební systém města, uliční síť, parcelace měšťanských domů i městské dominanty – paláce a chrámy. Rozvinutý vrcholně a pozdně gotický sloh sem přinášely stavební hutě z kláštera v Sedlci a Pražského hradu. Objekty jako je Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory nebo Kamenná kašna a Kamenný dům jsou přímo učebnicí těch nejzdařilejších prvků, které nám gotika v Čechách zanechala. Gotický sloh vzniknul ve Francii kolem poloviny 12. století v okolí Paříže a šířil se od poloviny 13. století k nám přes německy mluvící země. Charakteristickými prvky je odhmotnění struktury staveb, ve kterých je velká role přiznána světlu, klenby s kamennými žebry a jednotícím tvaroslovným prvkem je lomený oblouk.

Otázka: Interiér kterého kutnohorského kostela uzavírá tato klenba?

ap, red

Zavřít menu