ZKO Kutná Hora pořádá za podpory města Kutná Hora čtvrtý ročník závodu v agility Kutnohorský groš. Soutěž se uskuteční 21. dubna v areálu kynologického cvičiště Kutná Hora. Závod je zároveň 3. mistrovstvím ČR Českých strakatých psů + CACAg. ………………………………………………………………………………………………………………………….

Podmínky účasti jsou dané právními normami ČR a KAČR. Každý účastník je povinen se řídit Řádem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.

Veterinární podmínky: Psi, kteří se účastní závodů, musí být starší 18 měsíců, klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo pasem pro malá zvířata obsahujícím záznam, že zvíře má platné očkování proti vzteklině. Očkování proti vzteklině se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána během doby platnosti uvedené výrobcem předchozí očkovací látky. Na závody nebude umožněn přístup psům, na kterých byl proveden zákrok (ve smyslu zákona na ochranu zvířat proti týrání) měnící vzhled.

Protest: po složení zálohy 500,- Kč, která je v případě neoprávněného protestu nevratná.

Přihlášky  a startovné: člen KAČR – první pes 300,- Kč,  druhý a další pes 250,- Kč, veterán 200,- Kč. Nečlen KAČR  +100 Kč / tým. Tým bude přijat až po zaplacení startovného, do té doby je jen náhradník. Rozhoduje datum úhrady startovného.

Při překročení počtu startujících (max.80 týmů) budou přihlášky a startovné vráceny na náklady závodníka. Přihlášování na závody pouze přímo na stránkách KAČR.

Uzávěrka: 10. 4. 2013

Účet: 2500367609/2010, VS = číslo výkonnostního průkazu, Zpráva pro příjemce = Vaše příjmení + jméno psa.

Info: Klára Olivová – 739217002, Andrea Plášilová – 777636541.

Odpovědná osoba: Michaela Hobzová

 

Program: 7.00 – 7.45 prezence teamů

7.45 zahájení závodu, následuje prohlídka

8.00 začátek

Agility CACAg

Jumping CACAg

Jumping

Mistrovství ČR Českých strakáčů:

1. kolo – Agility CACAg

2. kolo – Jumping CACAg

Finále – Jumping v obráceném pořadí, které poběží nakonec

Vítěz Kutnohorského groše se bude počítat ze součtu všech 3 běhů

Veteráni běží 2x Jumping

Rozhodčí: Antonín Grygar

Jak se k nám dostanete: Na mapce níže je vyznačena pěší cesta od vlakového nádraží (Kutná Hora-město) a parkoviště u bazénu. (Asi 20 minut chůze). Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

 

(tz)

Agility mapka

 

 

.

Zavřít menu