Dočká se městský fotbalový areál lepších časů? Rada města vypracování projektu na jeho revitalizaci nakonec schválila

Městský fotbalový stadion v kutnohorském Lorci, který fotbalisté využívají formou pronájmu, je řadu let v neutěšeném stavu. Betonové ochozy chátrají, rozpadají se, hlavní tribuna nebyla nikdy dostavěna. Současné vedení Sparty se snaží vlastní prací a za pomocí sponzorů areál zvelebovat. Město zatím investovalo jen do nezbytných oprav, ve spolupráci se Spartou připravilo architektonickou studii revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora.

„Fotbalistům Sparty nevyhovuje současný stav areálu, čemuž se nelze divit. Zástupci oddílu se proto obrátili na správce městského majetku s žádostí o povolení menší úpravy a postupných oprav současných staveb z vlastních zdrojů. Nesouhlasil jsem s tím, protože neustálé dolepování podobných přístaveb vede jen k dalším komplikacím provozu a dlouhodobě nic neřeší. Poměrně rychle jsme se tedy shodli na tom, že je třeba si stanovit rámcový koncept, výslednou podobu areálu, za přijatelných nákladů. Po konzultacích se zástupci sportovního oddílu jsme s odborem správy majetku připravili zadání, které specifikovalo jejich potřeby. Obsahovalo konkrétní stavební program s požadovanými funkcemi, plošnými potřebami, kapacitami pro budoucí provoz, potřebami návštěvníků a zázemím pro ně. Rovněž jsme řešili vztah sportovního areálu k městu, tedy veřejnému prostoru. Areál je na exponovaném místě a jeho stav spolu s kulturním domem je tristní a to je třeba změnit. Studie má tak nastavit pravidla pro budoucího investora, vedení města a další zúčastněné, ať už to bude kdokoliv. Pro podobné veřejné stavby je nezbytné připravit kvalitní architektonický návrh a vyžadovat jeho dodržení,“ uvedl k záměru Ing. arch. Martin Kremla z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora a navázal: „Se zadáním jsme oslovili architekty z ateliéru M1, kteří mají zkušenosti mimo jiné s revitalizací sportovního areálu v Líbeznicích a s řadou dalších veřejných staveb (např. loděnice Dukla v Praze, přírodovědecká fakulta v Olomouci, rekonstrukce severního křídla Jezuitské koleje, Janáčkovo kulturní centrum Brno apod.). Vypracovali studii, vyhodnocující, které objekty půjdou v provozu zachovat, které bude naopak nutné odstranit a jaké bude třeba doplnit. V podrobnostech potom studie řeší provozní schéma domů a jejich architektonické řešení. Stěžejním bodem studie bylo to, zda a jak je dnešní provozní budova s ubytovnou schopna v nové koncepci fungovat. Tento dům je důležitý, vymezuje prostor rybníka a Lorecké ulice. A i přes svou pochybnou kvalitu má svou historii a do obrazu tohoto místa patří. Otázkou bylo, zda bude stačit na požadovaný stavební program.“

Do budoucna by naopak mohla být odstraněna budova stávajících šaten, která podle vyjádření architekta neodpovídá svými proporcemi a stavem tomu, jak by měl areál do budoucna fungovat. „Je rovněž na místě, aby stadion nepůsobil jako uzavřené místo, ale jako součást městského prostoru. Zní to jako klišé, ale mělo by se jednat o místo, kam běžně přijdou i rodiče s dětmi, budou tu mít své zázemí a přívětivé prostředí. Studie počítá s interiérovým dětským hřištěm a zázemím pro rodiče, kteří tráví svůj čas s dětmi na trénincích, zápasech. Doba je taková a fotbalové prostředí už není o pivu a klobásách. Odpovídá tomu i návrh rekonstrukce stávající provozní budovy, která se velkoryse otevírá do ulice moderní restaurací, skrze kterou je průhled na hrací plochu,“ řekl Martin Kremla.

Architekti se zabývali i vlastní plochou hřiště. „Konstatovali, že není příliš co zlepšovat, kromě ochozů. Ty jsou poměrně důležitou částí návrhu, kdy se více propojují se zelení, terénem v okolí a uživatelská plocha by se tím pádem rozšířila. Vyslovili jsme názor i na ulici Lorecká, která je dnes takovým hluchým místem cestou na sídliště Šipší. Myslíme si, že přísná hranice mezi hřištěm a ulicí je špatná, ale příliš s ní nelze pracovat. Místo zeleného pruhu podél silnice studie navrhuje cestu pro pěší a cyklisty, zeď by alespoň formálně měla porůst zelení a více se tak přiblížit charakteru areálu,“ podotkl Ing. arch. Kremla.

Studie byla několikrát veřejně prezentována i na zastupitelstvu města, k dispozici je na webových stránkách města. TJ Sparta Kutná Hora dokončila v nedávné době rekonstrukci ubytovny, za podpory města Kutná Hora fotbalisté vybudovali nový kiosek – občerstvení, sociální zázemí pro návštěvníky v přízemí objektu. „Změnilo se vedení fotbalového oddílu, jsou aktivnější,“ konstatoval Ing. Josef Viktora, starosta Kutné Hory a při tiskové konferenci po jednání Rady města Kutné Hory informoval o tom, že kutnohorští radní na svém zasedání 22. srpna zahájení  poptávkového řízení na zhotovení projektové dokumentace „Revitalizace sportovního areálu Sparta Kutná Hora“ nakonec přeci jen schválili. „Při červencovém zasedání návrh neprošel, tentokrát to bylo těsně. Pro se vyjádřila nadpoloviční většina radních. Do sportu věnujeme dost finančních prostředků, máme nedokončenou sportovní halu Klimeška. Názor radních proto nebyl jednoznačný a předpokládám, že nebude ani v zastupitelstvu,“ konstatoval starosta s tím, že nepředpokládá, že by město uvolnilo 20 milionů korun na realizaci projektu. „Prostředky na rekonstrukci areálu si bude zajišťovat Sparta. Projekt je nezbytný k tomu, aby v případě vypsání výzvy mohla žádat o dotaci. Na projekt máme v rozpočtu vyčleněnou položku ve výši do půl milionu korun,“ dodal starosta města. –M. Pravdová-

Vizualizace Atelier M1 architekti, foto archiv pra

Zavřít menu