Předposlední červnový týden v Kutné Hoře bude také letos, již pošesté, ve znamení sportovního soutěžení žáků kutnohorských základních škol a gymnázií na Městských hrách  olympiády dětí a mládeže. Olympijský oheň v letošním roce vzplane na nově zrekonstruovaném stadionu.

.

Po převedení stadionu Olympie na Město, získání dotace od MŠMT pro Sportovní klub policie Olympia ve výši 14 100 000,- Kč a příspěvku od Města Kutná Hora ve výši 4 300 000,- Kč na pokrytí spoluúčasti žadatele, se mladí sportovci budou od června setkávat v hezkém sportovním stánku s novou atletickou dráhou a sektory pro technické disciplíny. Vzhledem k tomu, že budovy a další zázemí stadionu jsou ve vlastnictví města, dochází v současné době k úpravě okolí a interiérů některých budov. Při zahájení Městských her bude zrekonstruovaný stadion slavnostně otevřen a uveden do používání.
Městské hry se konají každé dva roky v olympijských letech.  Sportovní program tvoří deset sportů – atletika, plavání, florbal, basketbal, fotbal, miniházená, stolní tenis, cyklistika, šplh a vybíjená.  Hry jsou velkou sportovní událostí pro město, kutnohorské školy i jejich účastníky. Probíhají za podpory města pod patronací Českého olympijského výboru. Během celých her se dodržuje olympijský protokol – hymna ČOV, přivítání starosty a hostů, nástup zúčastněných škol, projev předsedy organizačního výboru, zahájení her starostou města, vztyčení olympijské vlajky, zapálení olympijského ohně, slib sportovců, rozhodčích, státní hymna a kulturní program. Olympijský oheň zapalovali v minulosti významné osobnosti českého sportu, za všechny jmenujme alespoň Danu Zátopkovou, Jarmilu Kratochvílovou či Martina Doktora. Na hrách bylo dosahováno velmi dobrých sportovních výkonů a jejich účastníci se dnes prosazují i mezi dospělými. Mezi jinými třeba Martina Kopecká – nejlepší sportovkyně města a držitelka medailí z mistrovství Evropy v taikwondu , Aneta Morysková několikanásobná přebornice ČR a juniorská reprezentantka v atletice, mnoho florbalistů a fotbalistů a dalších. Příprava na hry slouží jako vhodný příklad volnočasových aktivit dětí a prevence negativních společenských jevů.

Karel Ptáček

.

Zavřít menu