O výstavbě sportovní haly se v Kutné Hoře mluví již tři volební období. V roce 2010 vznikl projekt multifunkční sportovní haly Klimeška s rozpočtem cca 180 milionů korun. Nastupující radnice starosty Šance projekt Klimeška odložila a připravila svůj vlastní, kdy počítala s umístěním haly v blízkosti školy Kamenná stezka. Ani tento projekt se nezačal realizovat a v roce 2014 se nová rada města pod vedením starosty Martina Starého vrátila k původní myšlence. Nyní to vypadá, že se sportovci konečně dočkají.

„S umístěním haly u Kamenné stezky jsme nesouhlasili. Jednalo se v podstatě pouze o větší tělocvičnu bez zázemí pro auta či autobusy a s pochybným financováním, které v dlouhodobém měřítku nebylo pro Kutnou Horu výhodné,“ sdělil starosta Martin Starý (Kutnohorská změna).

Projekční kancelář Milota Kladno na základě rozhodnutí rady města uchopila původní projekt z roku 2010 a upravila jej dle potřeb radnice a dotačních titulů. Výstavba haly byla rozdělena na tři etapy. První počítá se stavbou samotné haly s výškou stropů 9 metrů tak, aby se v ní mohly konat národní zápasy, druhá se zázemím pro sportovce a třetí s realizací tréningové haly.

Radní Jiří Kukla (ANO) informoval zastupitele na jejich mimořádném zasedání dne 7. června o přidělení dotace ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 15 milionů korun. Starosta Martin Starý oznámil na následném jednání zastupitelstva města 28. června přidělení další dotace ve výši 12 milionů korun, tentokrát ze strany Středočeského kraje. Přidělení dotace podpořila i místostarostka a náměstkyně hejtmana Zuzana Moravčíková (ČSSD). Obě dotace se týkají první fáze stavby, jejíž náklady na základě výběrového řízení dosáhly výše 56 milionů korun.

Starosta Starý doplňuje: „První etapa haly musí dle dotačních podmínek stát do konce tohoto roku! Podařilo se nám zajistit likvidaci bývalého areálu ČSAD, na jehož místě hala vyroste. Samotná realizace projektu tak začne už v následujících týdnech. Samozřejmě bychom rádi získali další finanční prostředky, tudíž připravujeme žádost o dotaci na profinancování i druhé etapy.“

Radim Fedorovič

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu