V současné době se snad všechny fotbalové kluby v Česku potýkají s problémem nedostatku mladých hráčů. Nejinak je tomu i u fotbalových klubů v Kutné Hoře, kde je situace o to komplikovanější, že zde působí hned čtyři aktivní oddíly vedle sebe.

Důsledkem toho je ve výsledku zbytečně konkurenční prostředí mezi jednotlivými kluby, což má za následek snížení sportovní úrovně mládežnických týmů v Kutné Hoře. Proto je zde snaha iniciovat změnu, která by mohla vést ke zlepšení nastalé situace: Sparta Kutná Hora, z. s. oslovila TJ Sokola Kaňk, TJ Viktorii Sedlec a TJ Sokola Malín s návrhem na spojení mládežnických týmů v Kutné Hoře do jednoho klubu. Cílem je sjednocení jak mladých fotbalistů, tak také lidí, kteří se chtějí jejich výchovou aktivně zabývat.

Záštitu převezme Sparta

Záštitu celého projektu by zajistila Sparta Kutná Hora, z. s., do které by byly mládežnické fotbalové týmy v Kutné Hoře sloučeny. Toto rozhodnutí vyšlo z analýzy sportovního, finančního a personálního zázemí oslovených klubů a je zřejmě jedinou možností jak zajistit úspěch projektu. Sparta Kutná Hora, z. s. by také nesla veškeré finanční náklady. Do současné struktury mládežnických týmu Sparty by byly přejaty mládežnické týmy ostatních kutnohorských klubů – včetně trenérů. V případě, že by v některé věkové kategorii bylo příliš mnoho hráčů a hrozilo tak malé herní vytížení hráčů a stagnace jejich rozvoje, byly by založeny B-týmy.

Koncepční rozdělení a organizace

Z hlediska obsazení realizačních týmů by byly vybrány ke každému týmu čtyři osoby (trenér, jeho dva asistenti a vedoucí týmu), což přinese intenzivnější a kvalitnější přístup k hráčům při trénincích a zápasech. Pro fungování a kontrolu projektu by byla  vytvořena čtyřčlenná komise mládeže, jejímiž členy by byl jeden zástupce Sparty Kutná Hora a jeden zástupce z každého z ostatních klubů, účastnících se projektu. Účelem komise by bylo koncepčně řídit výchovu mládeže, navrhovat projekty a organizovat nábory, které by mohly být pro rozvoj mládeže přínosné a v neposlední řadě také hodnotit práci trenérů jednotlivých mládežnických mužstev.

Konečným cílem je vyšší sportovní úroveň

Hlavním přínosem celého projektu by mělo být dosažení co nejvyšší sportovní úrovně mládežnického fotbalu v Kutné Hoře. Mladí hráči, kteří by nově do Sparty Kutná Hora přišli z ostatních klubů, by dostali možnost účastnit se utkání v soutěžích, kterých se ve svých současných klubech účastnit nemohou a zároveň by mohli přispět ke zvýšení sportovní úrovně v kutnohorské Spartě. Nespornou výhodou tohoto projektu je také navýšení personálního obsažení realizačních týmů, kde budou působit tři trenéři s co možná nejvyšší licencí, kteří zajistí sportovní fungování mužstva a vedoucí týmu, který zajistí administrativní stránku fungování. V současné době byl draft projektu zaslán příslušným klubům k vyjádření a následně by měla být zahájena jednání. Doufáme, že bude možné s kluby dosáhnout dohody, která zajistí zvýšení sportovní úrovně fotbalové mládeže v Kutné Hoře.

 Filip Nedvěd, Sparta Kutná Hora, z.s.

Zavřít menu