Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 15. prosince od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška
Poslední zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory v letošním roce se uskuteční 15. prosince od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška. Na programu zastupitelů je schvalování rozpočtu města pro rok 2021. Zasedání bude opět možné sledovat online prostřednictvím webových stránek města ZDE.
Program:
I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Zápisy a změny osadních výborů
1/02 Termíny jednání RM a ZM Kutná Hora na rok 2020
1/03 Tvorba, čerpání a zásady sociálního fondu na rok 2021
1/04 Zápis z Kontrolního výboru č. 11 a 12/2020
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 Rozpočet Města Kutná Hora na rok 2021
2/02 Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2022-2023
2/03 Dodatek k VPS č. 1, návrh na rozpočtové opatření EKO č. 4
2/04 Závěrečné úpravy rozpočtu
2/05 Návrh na odpis pohledávek
2/06 Zápis z jednání Finančního výboru (bude dodán dodatečně)
3. Materiály odboru správy majetku
3/01 Směnná smlouva na pozemky (VHS Vrchlice-Maleč, a.s.)
3/02 Prodej části pozemku v k. ú. Malín (Geladia Trade, s. r. o.)
3/03 Prodej části pozemku v k. ú. KH (ČEZ Distribuce a.s.)
3/04 Prodej pozemku v k. ú. Kaňk (pí Macková)
3/05 Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (Spol. vlastníků Vojtěšská 31)
3/06 Prodej pozemků v k. ú. Veletov (p. Kotěšovec)
3/07 Prodej pozemku v k. ú. Kaňk (p. Tesárek)
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 Dotace pro nadaci „Kutná Hora – památka UNESCO“
4/02 Snížení příspěvku z FRM a uzavření VPS – č.p.314
4/03 VPS – dotace pro Mozaika – Kaňk
4/04 Uzavření dodatku VPS – TJ Sparta KH
4/05 Rozpočtové opatření OPPŠK č. 40 a uzavření VPS
5. Materiály odboru regionálního rozvoje a územního plánování
5/01 Poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení mimo VŘ
5/02 Informativní zpráva FRB 2020, vyhlášení VŘ v roce 2021
6. Materiály odboru investic
6/01 Rozpočtové opatření INV č. 22
7. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Žádost Oblastní charity Kutná Hora
15. Materiál Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 Návrh na rozpočtové opatření OCRM č. 03
V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI. Různé
VII. Závěr
Ing. Josef Viktora, v. r. starosta
Zavřít menu