Lesní mateřské školky pod záštitou Asociace lesních mateřských škol připravili na první zářijový týden celorepublikovou akci, která má za úkol přiblížit poslancům chod a zázemí těchto školek. Důvodem je zákon o dětských skupinách, který se bude od 15. září znovu projednávat v poslanecké sněmovně.

.
Tento zákon v původní podobě znemožňuje existenci lesních mateřských školek, které ze své podstaty nemohou splnit nároky kladené na dětské skupiny. Petici pro zachování lesních mateřských školek podepsalo přes 13 tisíc lidí a senát ji před pár týdny přijal a zákon vrátil s pozměňovacím návrhem zpátky do poslanecké sněmovny. Pozměňovací návrh by umožnil existenci lesních mateřských školek na základě volitelné registrace – kdo by nechtěl být dětskou skupinou, nemusí. To by umožnilo fungování lesních mateřských školek v podobě jako doposud.

Lesní mateřská školka v Kutné Hoře
Kutná Hora má od června 2013 také svoji lesní mateřskou školku, jejímž zřizovatelem je kolínská organizace Prostor plus a navštěvuje ji pravidelně jedenadvacet dětí. Školka v zahradě se připojuje k Týdnu otevřených dveří a na středu 3. září pozvala poslance Klána a Urbana.
„Tyto poslance jsme vybrali z důvodu, že jejich kanceláře sídlí nejblíže naší Školce. Věříme, že je tak větší šance, že naše pozvání přijmou. Svým hlasem v poslanecké sněmovně mohou podpořit či ohrozit existenci stovky lesních mateřských školek, jako je ta naše. Tyto školky navštěvují bezmála tři tisíce dětí, měli by tedy vědět, o čem hlasují,“ vysvětluje vedoucí Školky v zahradě Adéla Richterová. Mezi pozvanými je ovšem např. i starosta Kutné Hory Ivo Šanc, který s radostí pozvání přijal.

Školka v zahradě je otevřena všem, kdo ji chtějí blíže poznat a podpořit. V případě zájmu se ozvěte na e-mail skolka@os-prostor.cz či na telefon 606 032 266.

(tz)

.

Zavřít menu