Agentura  spolupracovala na lokální úrovni téměř se třemi desítkami měst a obcí. Pomáhala jim zmapovat situaci v oblasti sociálního vyloučení a za účasti zástupců města, škol, policie i místních organizací připravit společný tříletý plán toho, jak řešit nejvážnější problémy, které tento problém obcím přináší. ……………………………………..

Na centrální úrovni pak ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro lidská práva koordinovala naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení a spolupracovala s ministerstvy a dalšími orgány veřejné správy v oblasti sociálního začleňování. Obcím a městům, které spolupracovaly s Agenturou, byly během uplynulých tří let schváleny  projekty na podporu sociálního začleňování hrazené z evropských i národních dotačních titulů. Ty podpořily několik desítek tisíc osob a městům a obcím přinesly prostředky ve výši stovek miliónů korun. Agentura v nich zanechává řadu nových služeb a aktivit a fungující systém pro řešení problematických oblastí.

„Sociální oblast se začala prolínat celým úřadem, ať jde o bydlení či sociální služby. Někde zpřísňujeme a někde povolujeme. Aktuálně se situace trochu zhoršila, protože se rozšířilo množství soukromých ubytoven,“ popisuje situaci ve městě po třech letech spolupráce s Agenturou místostarosta Kutné Hory Jiří Franc.

Kutná Hora zaměstnala s podporou Ministerstva vnitra tři asistenty prevence kriminality, kteří pomáhají s dohlížením na klid a pořádek nejen v lokalitě Neškaredice, která se nachází několik kilometrů za Kutnou Horou, ale i v samotné Kutné Hoře. Město schválilo novou bytovou koncepci, která zjednoduší přístup k získání bydlení sociálně znevýhodněným obyvatelům města, a připravilo rozsáhlý projekt, který podpoří stávající sociální služby ve městě a zajistí zavedení některých nových služeb. Mezi další výsledky patří:

– podpora stávající sociálních služeb a zřízení nových (individuální projekt města)

– zpracování analýzy školství, která povede k postupným změnám v přístupu k žákům se znevýhodněním

– vznik a rozvoj sociální firmy EKO-ANO, která dává pracovní příležitosti

dlouhodobě nezaměstnaným

– zavedení pozice odborné koordinátorky

– připravený a schválený plán sociálního začleňování v obci

„Ve většině měst se zároveň podařilo zřídit pozice koordinátorů sociálních služeb, kteří budou i nadále pokračovat v systému práce, který jsme ve městě nebo obci nastavili. Je pro nás velmi důležité, aby intervence Agentury nebyla jen jednorázovou záležitostí, ale vedla k nastavení procesů, které budou v místě funkční i po ukončení spolupráce s námi,“  uvedl  Martin Šimáček, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Po plánovaných třech letech ukončila vládní Agentura pro sociální začleňování intenzivní podporu kromě Kutné Hory také dalším osmi místům ( Bílina, Bruntál, Havířov, Jáchymov, Jirkov, Obrnice, Trmice, Teplá /Toužim), která řeší problémy spojené s existencí takzvaných sociálně vyloučených lokalit na svém území. Agentura v nich zanechává řadu nových služeb a aktivit a fungující systém pro řešení problematických oblastí, na kterém se mohou podílet zástupci měst, policie, škol i místních organizací.

Dana Vepřková

.

Zavřít menu