Přes třicet dobrovolníků bude v Neškaredicích organizovat na začátku srpna ( 3. – 5 . 8 ) tři dny aktivit pro romské děti z Neškaredic a ubytoven v Kutné Hoře. Dobrovolníci, kteří se účastní kurzu pro vedoucí dětských oddílů, pochází z celé republiky. ……………………………………………………………………….

Pro děti připravili nejen drobné aktivity, ale také krátký výlet a společnou pomoc úklidem koryta Křenovky. Akcí rozvíjejí nejen své pedagogické zkušenosti, ale získají i zkušenosti z prostředí sociálně vyloučené lokality.
“Akce podobného rázu je pro kurz Gemini tradiční součástí. V současné době plné protiromských demonstrací vnímáme, že význam akcí, na kterých mladí lidé hledají cesty ke společnému soužití s menšinami roste. Vzájemné poznání snižuje riziko xenofobie a rasismu, tím více, že účastníci této akce budou v dalších letech využívat získaných zkušeností při vedení dětských oddílů po celé republice.” vysvětluje Marek Baxa, šéfinstruktor kurzu.

Akce se koná za podpory Města Kutná Hora, která problémy sociálně vyloučených lokalit dlouhodobě řeší. Na přípravě se podílela také Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

(tz)

.

Zavřít menu