Vedení Města a Úřadu práce v Kutné Hoře podpořilo záměr neziskové organizace RUBIKON Centrum rozšířit působnost na Kutnohorsko. Náplní činnosti sdružení je pomoc lidem se záznamem v trestním rejstříku zejména při uplatnění na trhu práce a při řešení dluhové situace, která je u osob navracejících se z výkonu trestu velmi špatná. ………………………………………………………….

Recidiva v ČR dosahuje až 60%. Znamená to, že zhruba šest z deseti propuštěných se do vězení opět vrací. Důvodem často bývá právě fakt, že tito lidé i přes svou snahu se začlenit, mimo jiné i díky předsudkům, nenaleznou pracovní uplatnění, nemohou tedy řešit ani své další sociální problémy včetně dluhů a mnohdy znovu páchají trestnou činnost. Zlepšení tohoto stavu by tedy znamenalo nejen výrazné zlepšení bezpečnostní situace a ochrany soukromého i veřejného majetku, ale také výraznou úsporu peněz nás všech. Pobyt jednoho vězně totiž stojí daňové poplatníky zhruba 1000,- Kč denně. Snaha RUBIKON Centra o pomoc těm z propuštěných, kteří projeví opravdový zájem o to, se znovu začlenit do společnosti bude zajisté přínosem pro Kutnou Horu a její region. Doposud totiž sdružení RUBIKON Centrum poskytovalo prostřednictvím své Pracovní agentury RUBIKON v rámci Středočeského kraje v okresech Praha východ a Praha západ, dále pak v Praze a Ústeckém a Karlovarském kraji. Její služby se tak osobám z kutnohorského regionu stanou dostupnější a vzhledem k úspěchům Pracovní agentury RUBIKON při zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů je naděje na výrazné zlepšení situace i na Kutnohorsku.

Pracovní agentura poskytuje bezplatně služby pracovního poradenství a zprostředkování zaměstnání osobám se záznamem v rejstříku trestů. Zaměstnavatelům agentura bezplatně nabízí kvalifikovaný výběr vhodných kandidátů, důkladné prověřování kandidátů a asistenci v náboru a při pracovní adaptaci nových pracovníků. Oblíbeným nástrojem finanční podpory jsou u zaměstnavatelů také mzdové příspěvky na nově vytvořené pracovní místa nebo i stávající místa obsazované lidmi s kriminální minulostí. Pracovní agentura RUBIKON bude v Kutné Hoře působit vždy ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 v prostorách Úřadu práce v Benešově ulici.  Kontaktní údaje pro zájemce a zájemkyně o pomoc v hledání pracovního uplatnění i pro zaměstnavatele: tlf. 778 439 784, e-mail: mullerova@rubikoncentrum.cz. Realizováno v rámci projektů SE ZÁZNAMEM DO PRÁCE (CZ.1.04/3.3.05/96.00108) a RUBIKON JAKO PRACOVNÍ ŠANCE (1.04/2.1.01/91.00116) spolufinancovaných prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

(tz)

.

Zavřít menu