Arsen tématem informační kampaně Lehký život s těžkými kovy

Ke snížení možných rizik souvisejících s výskytem nadlimitních hodnot těžkých kovů, především arsenu na Kaňku by měla přispět informační kampaň, kterou připravilo město Kutná Hora. Na stránkách Kutnohorských listů bude vycházet šestidílný seriál s přehlednými informacemi a doporučením občanům, zahrádkářům i stavitelům.

Informační kampaň podle slov Kateřiny Hladíkové z technického oddělení MěÚ Kutná Hora souvisí se závěrečnou zprávu analýzy rizik na Kaňku, kterou zastupitelé vzali na vědomí letos v lednu. Navrhuje řadu nápravných opatření pro odstranění, či minimalizaci rizik.

„Podstatné je co nejméně zasahovat do odvalů, pozůstatků po staré hornické činnosti. Při dodržování pravidel bezprostřední riziko občanům nehrozí,“ zdůraznila Kateřina Hladíková  a dodala, že město má k dispozici studii z roku 2003, která řešila výskyt těžkých kovů na širším území města. Aby bylo možné žádat o dotace na zabezpečení hald, zpevnění komunikací  a další opatření, bylo nutné aktualizovat analýzu a tím potvrdit, že riziko přetrvává.. Současně bylo na Kaňku ponecháno 9 hloubkových hydrogeologických vrtů určených k monitorování podzemních vod. „Náklady na analýzu byly necelých 4 miliony korun, z toho 85 procent bylo financováno z Operačního programu Životní prostředí,“ dodala Kateřina Hladíková.

Součástí kampaně jsou i nové webové  stránky. Technické oddělení připravuje informační brožuru, která bude zájemcům k dispozici například na odboru životního prostředí, nebo stavebním úřadu.

pra

Zavřít menu