Na zasedání 4. února letošního roku přijali kutnohorští radní usnesení, kterým souhlasí se záměrem vydat u příležitosti 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO edici poštovních zámek. S touto myšlenkou přišel v prosinci minulého roku zastupitel Martin Hlavatý. Ideou se dále zabývala pracovní skupina, která pověřila vypracováním prvotního grafického návrhu výtvarníka Jiřího D. Dostála.

.
Jiří D. Dostál je zároveň i autorem logomanuálu speciálně připraveného k 20. výročí zápisu Kutné Hory na seznam UNESCO. Pracovní skupina vybrala z prozatím několika navržených variant grafického zpracování typ rytiny s detailním charakteristickým motivem v levé části a nominálním označením hodnoty známky písmenem. Dále se předpokládá rozpracování dalších motivů, které by zahrnovaly nejvýznamnější památky a jednotlivé epochy architektury Kutné Hory.Výsledným produktem by měl být tzv. známkový sešitek, který je atraktivní z pohledu využití jako propagačního předmětu, tak i ze sběratelského hlediska. Předpokládaný náklad je 1900 kusů zmíněných sešitků po osmi kusech známek.

(jok)

.
Náhled grafického návrhu speciální poštovní známky (autor: J.D. Dostál)

Známka 2015

 

.

Zavřít menu