Před čtrnácti dny proběhla médii i naším webem zpráva, že pan Dospiva přistoupil na naše podmínky a vybuduje v podstatě obchvat kolem své zahrady pod skalou. Osobně jsem netušil, že práce začnou tak rychle. Dnes je už skoro hotový „průlom“ pod skálou, bude se jen začišťovat stěna skály a nivelačně upravovat dno.

.
Problém s tvrdou skálu nastal v blízkosti lípy u mlýna, kde je nutné skálu odvrtat nebo odlámat pomocí trhacího betonu. Stejně tak se bude postupovat u trafostanice. Na straně k objektu (v zahradě) bude na skalním podloží vystavěna kamenná zídka právě z vylámaného materiálu.
Nad ústím zahloubené pěšiny bude vybudovaný asi pět metrů dlouhý tunel, který bude umožňovat přejezd techniky ze zahrady na zbytek pozemků ve svahu. Návštěvníci tak budou mít zpestřenou procházku i klenutým tunelem.
Asi hodinu jsme debatovali nad tím, kudy vést novou cestu k prolomené pěšině a kudy vést pak opravenou a novou lávku. Právě s ohledem na zachování soukromí v objektu. Dohodli jsme se, že při opravě jezu bude vybudována nad jezem i lávka. Na ní bude navazovat cesta skrz opravený taras tak, aby ústila právě do zmiňovaného tunelu. Bránu k objektu si pak bude moci pan Dospiva posunout až na hranici svých pozemků, tedy zhruba do míst, kde je dnes kovová lávka přes tůni.
Práce budou prováděny teď především na průchodu kolem mlýna tak, aby do hlavní turistické sezony byl objekt oddělen zdí a návštěvníci neměli možnost volně chodit po objektu mlýna a nepřišli k úrazu. Mlýn se bude opravovat v druhé polovině roku a s ním i zadní část pozemků.
V současnosti vypadá sice okolí mlýna jako po výbuchu bomby, ale až se podaří vše dokončit, věřím, že bude mlýn a jeho okolí ještě zajímavější než doposud. O dalším průběhu prací a plánech vás budeme informovat.

Martin Starý

.

Zavřít menu