Bývalá ubytovna na Olympii našla využití, úpravou stávajících prostor vzniklo zázemí pro sportovce, rozhodčí, administrativu i prodej občerstvení

Nevyužité prostory bývalé ubytovny ve sportovním areálu Olympia byly upraveny tak, aby část prostor mohla sloužit v sezoně jako zázemí při pořádání sportovních akcí. V polovině listopadu byla rekolaudace prostor úspěšně završena souhlasným stanoviskem hygieniků a hasičů. „V příští sezoně budou mít sportovci k dispozici osm místností jako převlékárny, vzniklo zázemí pro prodej občerstvení z okénka, velký prostor jako zázemí pro rozhodčí a administrativu a čtyři místnosti budou využity jako skladové,“ uvedl Ota Morawski z odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora, který doplnil, že provedené úpravy jsou reakcí odboru správy majetku na opakovaná přání sportujících k možnosti využití bývalé ubytovny při pořádání větších akcí. „Pro Olympiádu mládeže škol, žákovský fotbalový turnaj i hasičský sport, tj. akce, o kterých víme, že budou organizovány v příštím roce, jsou tak připraveny rozšířené prostory jak pro sportující, tak i pro organizátory akcí,“ dodal Ota Morawski.  red

Zavřít menu