Obrazem: Náročný boj za demokracii, svobodu slova a mír je potřeba si připomínat. Kutná Hora oslavila výročí 30 let od sametové revoluce

Letos je tomu třicet let, kdy naše země znovu nabyla svobody. Po dlouhé éře, kdy vytrvale vládla jedna strana, kdy nesmyslné socialistické experimenty plundrovaly ekonomiku, po éře, kdy občané nemohli říkat svůj názor a lidská práva jako by neexistovala, nastal čas, kdy se do naší země vrátila demokracie a svoboda slova. Dne 17. listopadu 1989 vyšli do ulic studenti, demonstrace byla brutálně rozehnána příslušníky Státní bezpečnosti a dále již to je známý příběh. Je zcela nutné si náročný boj za demokracii, svobodu slova a mír rok co rok připomínat. V Den boje za svobodu a demokracii opět 17. listopadu vyšli studenti do ulic.

Oslavy trvaly již několik dní a týdnů před samotným 17. listopadem. Ale samozřejmě, hlavní průvod a program se odehrál až v Den boje za svobodu a demokracii. Již v odpoledních hodinách se lidé scházeli na Palackého náměstí. Program začal koncertem Leška Semelky. Do Kutné Hory přijel v roce 1989, aby zde informoval o událostech, jež v Praze přepisovaly historii. Následoval proslov Alexeje Říhy, zakladatele a také předsedy Občanského fóra. K shromážděnému davu promluvil i současný kutnohorský starosta Josef Viktora. Následovalo promítání studentského filmu, který ve svém volném čase připravili studenti Gymnázia Jiřího Ortena pod vedením Ladislava Douši. Celý průvod se poté vydal k první zastávce, a to na Havlíčkově náměstí. Zde byly uctěny oběti komunistického režimu za zpěvu studentského sboru Gaudeamus a skautů. Studenti Střední průmyslové školy si připravili několik zajímavých příběhů, jež reflektují a přibližují život v Československé socialistické republice.

Průvod pokračoval dál a jeho účastníky mohlo potěšit i poučit vystoupení studentů církevního gymnázia, které si zvolilo zajímavou formu, stínové divadlo. Ve Vorlíčkových sadech se opět přestavili žáci Gymnázia Jiřího Ortena. Ti sehráli krátkou ukázku z divadelního pásma Václav Havel a Sametová. Celé pásmo přestavuje život posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla, úryvky z jeho nejvýznamnějších děl a jeho odkaz. Slavnostní večer byl zakončen v chrámu svaté Barbory, kde pěvecký sbor Gaudeamus zazpíval Modlitbu pro Martu a Chorál svatého Václava. Arciděkan Jan Uhlíř pak poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli i těm, kteří dorazili a přispěli tak ke skvělé atmosféře.

Nic není samozřejmostí, a i v současné době se bohužel najdou příznivci vlády jedné strany, lidé, kteří se snaží zkreslovat dějiny a šlapou tak po píli těch, kteří před oněmi třiceti lety byli ochotní položit své životy za to, aby nakonec pravda a láska zvítězily nad lží a nenávistí.

Josef Stanislav Treml, foto: Miloš Truhlář

Zavřít menu