Část hřbitovní zdi se z neděle na pondělí zřítila, vážně poškodila jednu z hrobek. Zřícení další části zdi a tím poškození další hrobky se technické služby pokusí zabránit

Ke zřícení části dělící kamenné hřbitovní zdi a tím k vážnému poškození jedné z hrobek došlo v noci z neděle na pondělí 22. června na hřbitově Všech svatých v České ulici v Kutné Hoře. Situaci zřejmě urychlil vytrvalý déšť, který zem podmáčel a  kamenná zeď, která je v havarijním stavu, se zřítila. Naštěstí v tu dobu v místě nikdo nebyl a tak nedošlo ke zranění. „Kamenné kvádry z náhrobku byly po pádu ohradní zdi rozmetány i po přilehlé cestě. K sesuvu zdi došlo na velice nebezpečném místě, kde dochází ke kontaktu s návštěvníky hřbitova,“ upozornil radní města Josef Kraus (ANO), který je zároveň i správcem hřbitova a zdůraznil, že se jedná o havarijní stav, který je třeba neodkladně řešit. Místo události prozatím zabezpečil proti vstupu osob výstražnou páskou a informoval dotčené orgány města i zastupitele. O několik metrů dál od sesuvu se ohradní zeď rovněž  nebezpečně naklání. Žulový zdobný kvádr hrobky v těsném sousedství zdi se jejím posunem již vyklání (viz obrázek). Dalšímu pádu ohradní zdi a poškození přilehlé hrobky se podle slov Josefa Krause pokusí již zítra zabránit technické služby. „Majitelé poškozené a ohrožené hrobky jsem o události ihned informoval,“ konstatoval Josef Kraus.

Odbor památkové péče předal tuto událost technickému oddělení odboru investic. „Budeme se snažit tuto událost co nejrychleji vyřešit odklizením zborcené zdi, zajištěním nestabilních částí a zabezpečením náhrobku proti jeho poškození,“ řekla Andrea Bodišová, vedoucí technického oddělení odboru investic. Jak doplnila Věra Janatová z odboru památkové péče MěÚ Kutná Hora, bude provedena revize hřbitovních zdí a jejich oprava bude zařazena do rozpočtu města odboru památkové péče na rok 2021 s tím, že práce by měly postupovat po etapách.

Monika Pravdová

Zavřít menu