Děti ze základní školy vystoupily na oddělení paliativní péče

Děti ze Základní školy Hůrka v Kutné Hoře vystoupily v pátek 19. června na oddělení paliativní péče zdejší nemocnice. Jejich program, složený z přibližně deseti písní, potěšil tamní pacienty. Dětem i jejich pedagogům patří velký dík. Jako odměnu za svoje výkony si děti odnesly malou pozornost a vědomí, že udělaly svým posluchačům radost. Akce, která není ojedinělá, se tentokrát zúčastnila také místostarostka města, paní Silvia Doušová (STAN a Šance KH)

Oddělení paliativní péče bylo v kutnohorské nemocnici slavnostně otevřeno 22. února minulého roku v rozsahu 15 lůžek, tři jednolůžkové pokoje a šest dvoulůžkových.  Úkolem oddělení paliativní péče a paliativní medicíny obecně je usnadnit život lidem, jimž již medicína v jejich nemoci nemůže pomoci a není u nich naděje na vyléčení. Tato oblast tedy není primárně zaměřena na léčbu, ale převážně na úlevu od bolesti a psychickou podporu.

Jak zdůraznila staniční sestra, paní Jana Ploháková, nejdůležitější je vstřícný přístup personálu a pochopení, které pacienti tohoto oddělení tolik potřebují. Proto je možné, aby s nimi v nemocnici pobývali i jejich rodinní příslušníci. Ti ostatně za pacienty v terminálním stádiu choroby mohli při dodržení stanovených podmínek docházet i v době koronavirové pandemie.      -zn-

Zavřít menu