Výstaviště Incheba v Bratislavě patřilo cestování, zážitkům, chutím a vůním. Konal se zde jubilejní 20. ročník veletrhu cestovního ruchu ITF Slovakiatour a 21. ročník veletrhu gastronomie Danubius Gastro. Návštěvníkům se představilo 756 vystavovatelů z 29 zemí. ……………………………………………………

Veletrhy letos zaznamenaly mimořádně pozitivní ohlas. Během čtyř dní konání veletrhů přilákaly více než 75 000 návštěvníků. Tentokrát se v Bratislavě prezentovala i Kutná Hora, a to ve spolupráci s DSO Česká inspirace v rámci expozice agentury CzechTourism. O Kutnou Horu byl zájem, nejvíce návštěvníci ocenili průřezové image brožury s tipy na výlet, dále se ptali na aktuální kalendář kulturních akcí. Nutno říci, že grafické pojetí expozice agentury CzechTourism bylo zavádějící, jelikož v souvislosti s velkoformátovou fotografií Pravčické brány se často návštěvníci dožadovali informací právě o této atraktivitě.
Jako velmi negativní vnímá destinační management fakt, že se tohoto veletrhu s velmi dobrou návštěvností vůbec neúčastní Středočeský kraj. Poptávku návštěvníků po informacích o cílech ve Středních Čechách se snažil alespoň částečně pokrýt destinační management Kutné Hory tím, že s sebou přivezl mapy památek ve Středních Čechách, magazín Kaleidoskop a image brožury Středních Čech. Nicméně zájem byl velký a jistě by velice prospělo všem turistickým destinacím v rámci Středních Čech, kdyby Středočeský kraj podpořil jejich marketing zajištěním prezentace alespoň na veletrzích v sousedních zemích, tedy na zdrojových trzích. Destinační management hodnotí účast na veletrhu jako velmi přínosnou a inspirující. Trend propojování více výstavních akcí evidentně přináší své ovoce. Navíc umožňuje oslovení mnohem širšího spektra návštěvníků.

Hana Musílková, destinační manažer

.

Zavřít menu