Oblastní charita Kutná Hora realizuje od října 2013 projekt ,,Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory,“ jehož cílem je zlepšit život osob z těchto lokalit a zvýšit tak jejich šance na plnohodnotné uplatnění na trhu práce.

.
Středisko Racek prostřednictvím projektu poskytuje odborné sociální poradenství, terénní programy a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jako doprovodné aktivity nabízí služby vzdělávacího a informačního centra a klubu pro předškolní a školní děti.
Služeb vzdělávacího a informačního centra mohou využít klienti odborného sociálního poradenství. Centrum poskytuje těmto uživatelům nejen základní sociální poradenství, ale zapojuje své klienty i  do vzdělávání. Realizuje pro ně vzdělávací programy, které jsou většinou zaměřeny na témata související s jejich životem, aktuálními potřebami a problémy.
Od zahájení projektu se uskutečnily dva vzdělávací programy pod názvem: Efektivní hospodaření v kuchyni.“ Cílem tohoto programu bylo seznámit účastníky s tím, jak  správně postupovat při nákupu potravin,  na co je třeba si dát pozor při inzerovaných slevách prodejců a předat jim praktické návody, jak mohou levně, úsporně a hlavně chutně pro sebe a svou rodinu uvařit.
Dalším realizovaným vzděláváním byla skupina kurzů zaměřená na problematiku efektivního finančního hospodaření. Účastníci se zde mohli naučit nakládat se svými příjmy a úsporami, a také sestavovat rodinný rozpočet. Byli seznámeni s tím, jak mohou rozumně financovat své bydlení a jak mají předcházet rizikům finančních povinností.
Aktuálně probíhá skupina pracovně motivačních kurzů, která má účastníkům napomoci zorientovat se lépe na trhu práce, podpořit je při hledání práce nejen tím, že si zvládnou napsat svůj životopis, motivační dopis, ale i tím, že dokáží nalézt vhodnou pracovní nabídku a úspěšně navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem.
Na tento vzdělávací program naváže další skupina kurzů věnovaná tématice pracovních pohovorů. Tyto kurzy podpoří osoby hledající zaměstnání v komunikaci s budoucím zaměstnavatelem tak, že je připraví na pracovní pohovor, blíže je seznámí s tím, jak pohovor probíhá a co se od nich jakožto kandidátů na pracovní pozici ze strany zaměstnavatele očekává. Účastníkům budou předány rady, jak by se měli na pohovoru chovat a  prezentovat, aby zaměstnavatele zaujali a byli ve výběrovém řízení úspěšní.
V současné době se pracuje na přípravě dalších vzdělávacích akcí, které budou věnovány tématům: komunikace a vyjednávání s veřejnými institucemi, život s dluhy, hrozba exekuce a možnosti řešení případné zadluženosti.

(tz)

.

Racek

 

.

.

Zavřít menu