Historicky první deskovou hru o Kutné Hoře představili veřejnosti žáci devátého ročníku Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře v úterý 5. května na Palackého náměstí. Samotné premiéře však předcházela intenzivní osmiměsíční práce deváťáků, kteří tento projekt doprovázeli od začátku až do samotného konce.

.
Stolní hra „Křížem krážem Kutnou Horou” se dočkala potlesku při slavnostním křtu na Palackého náměstí. Samotné premiéře však předcházela intenzivní osmiměsíční práce deváťáků, kteří tento projekt doprovázeli od začátku až do samotného konce.
Jedním z hlavních iniciátorů programu byl patnáctiletý Václav Vágner, který se do aktivity pustil s velkým nadšením.
„Hlavním spouštěčem tvorby deskové hry bylo zapojení do projektu Extra třída. Podmínkou bylo zrealizovat projekt, který následně pomůže lidem v blízkém okolí. Začali jsme proto vymýšlet různé varianty. Právě zde padla první myšlenka realizace deskové hry o Kutné Hoře. A protože se rovnou nabízela možnost spojení nápadu s oslavami dvacátého výročí zapsání města na seznam světového dědictví UNESCO, přišlo nám to jako velmi dobrý nápad,” přiblížil plán Václav Vágner.
Přípravy zcela nové deskové hry, která nemá v regionu obdoby, se rozběhla už v září minulého roku.
„Takovým největším oříškem pro nás bylo vymýšlení otázek do hry. Chtěli jsme totiž co nejpoutavější a hravé otázky, které zaujmou co nejvíce věkových kategorií. Spoustu práce nám třeba zabralo grafické zpracování herního plánu a kartiček. S tím také souviselo napjaté očekávání, zda v tiskárně všechno dopadne podle našich představ. Když přišla první kompletní krabice, všichni jsme si oddychli,” doplnil Vágner.
„Naši deváťáci v čele s hlavním organizátorem Vaškem Vágnerem si zaslouží obrovskou pochvalu. Velmi si vážím každé aktivity, kterou se žáci rozhodnou realizovat ve svém volném čase. Hra jistě obohatila a obohatí výuku našich žáků. Při hře hráči odpovídají na otázky z historie i současnosti Kutné Hory, prohlubují si své znalosti o nejznámějších kutnohorských památkách i událostech, spojených s Kutnou Horou, ale i znalosti ze zeměpisu. Proto může být skvělým doplňkem při výuce vlastivědy, dějepisu i výchovy k občanství,” zhodnotila práci svých žáků Zdenka Mačinová, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Kutné Hoře.
Třídě s organizací pomohl projekt Extra třída společnosti EDUin.
„Projekt je připraven pro žáky 7. – 9. tříd, kteří mají možnost získat grant na vytvoření a realizaci vlastního projektu. Žáci projekt sami vymýšlí a realizují za pomoci svého učitele, patrona projektu. Třída 9. B s nápadem zapojení do projektu přišla sama, proto jsem byla nadšená. Velmi se mi jejich nápad líbil. A třešnička na dortu na Palackého náměstí se povedla. Jsem ráda, že jsme nakonec upustili od původního návrhu křtít hru v tělocvičně školy, přesunuli celou akci na Palackého náměstí, tím umožnili spolužákům, rodičům i široké veřejnosti, seznámit se s tímto chvályhodným projektem,” pochvalovala si ředitelka školy.

„Jsme velmi rádi za tuto aktivitu, která je pro naše město přínosem. Překvapilo nás zapojení mladých lidí do tohoto projektu, kteří si zaslouží velké poděkování. To patří nejen žákům, ale také vedení školy a třídnímu učiteli. Věřím, že si z projektu odnesou příklad i jejich vrstevníci na dalších školách, přijdou s dalšími nápady a aktivitami, které by mohly obohatit život ve městě,” zhodnotil Martin Starý, starosta Kutné Hory.

Jakub Skýva

.

Zavřít menu