Kutnohorská průmyslovka spolupracuje s Foxconnem již 5 let. Nejprve probíhala spolupráce  na úrovni odborných exkurzí do výrobního závodu. Tyto exkurze byly a jsou pro naše studenty vždy velkým přínosem, protože dávají možnost poodhalit tajemství výroby a testování serverů, datových úložišť, včetně jejich montáže do rozvaděčů.  

.
Dalším krokem k rozvoji studentů je každoroční finanční podpora od Foxconnu na nákup odborných pomůcek pro výuku. Obě strany časem pocítily, že nastavená spolupráce by mohla být ještě těsnější, jelikož je ve Foxconnu řada špičkových odborníků, kteří jsou schopni a ochotni předávat své znalosti a zkušenosti mladé generaci. V naší škole naopak máme mnoho šikovných studentů, kteří by v budoucnu mohli najít ve Foxconnu zaměstnání. Proto jsme 12. dubna 2013 odstartovali další etapu spolupráce. Učitelé odborných, všeobecných a praktických předmětů se sešli s odborníky jednotlivých oddělení Foxconnu a vypracovali rámcový systém další spolupráce. Jeho výsledkem je série šesti panelů zaměřených nejen na studenty, ale i na pedagogy. Vyučující měli možnost  sledovat proces výroby s výkladem přímo na produkčních linkách. Studenti 3.a 4. ročníků absolvují sérii odborných přednášek vyučovaných specialisty z Foxconnu v prostorách naší školy. Získávání praktických odborných znalostí bude probíhat i v létě, kdy někteří naši studenti budou docházet na praxi na různá oddělení Foxconnu.
Dalším úspěchem této spolupráce je i první materiální dar. Pro účely výuky předmětů Hardware a Elektronické počítače nám Foxconn ve spolupráci s Hewlett-Packard věnoval tzv. „scrap“ rack. Jedná se o rack osazený vyřazenými komponenty. Studenti se na něm seznámí s mechanickou konstrukcí rozvaděče, včetně připojení osazených zařízení k rozvodnicím elektrického napájení. Věříme, že spolupráce se bude rozvíjet a Foxconn bude i nadále  významným partnerem odborného vzdělávání na naší škole.

Michael Klečka

.

Zavřít menu