Patnáctý Podvečer s regionální literaturou je věnován historikovi, pedagogovi a  publicistovi Zdeňku Jelínkovi, na kterého dodnes v dobrém vzpomíná mnoho lidí nejen v Kutné Hoře – učil na ZŠ Kamenná stezka a na SPŠ, ale i v Kolíně – ve zdejším okresním v muzeu nalezl práci v době normalizace, i v Praze – v posledních letech svého života byl ředitelem Vojenského historického muzea.

.
Květnový pořad z cyklu Podvečery s regionální literaturou se uskuteční ve čtvrtek 29. května od 18 hodin v kongresovém sále hotelu U Kata, a to u příležitosti 20. výročí předčasného úmrtí historika, pedagoga a publicisty dr. Zdeňka Jelínka. Začne-li se člověk o tuto osobnost více zajímat, třeba právě kvůli tomuto pořadu, nestačí se divit, kolik lídí na něj stále živě a v dobrém vzpomíná. Nejen v samotné Kutné Hoře je spousta jeho bývalých žáků, studentů, spolupracovníků a především přátel. Spoustu lidí ovlivnil – profesně i lidsky.
Zdeněk Jelínek se narodil roku 1936 v Kutné Hoře. Absolvoval zde gymnázium, po němž vystudoval Filozoficko-historickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a ruštiny na ZŠ Kamenná stezka a následně na Střední průmyslové škole v Kutné Hoře. Na obou školách se nesmazatelně zapsal do paměti generací svých žáků, s mnohými pak zůstal v kontaktu až do své smrti.
Roku 1968 se zapojil v K. Hoře do obrodného procesu tzv. pražského jara. Po příchodu vojsk Varšavské smlouvy a nástupu normalizace byl dr. Jelínek z politických důvodů ze SPŠ propuštěn a na přímý zásah Státní bezpečnosti mu bylo znemožněno působit ve vědě i školství. V Kutné Hoře se pro něj nenašlo žádné pracovní místo, a tak skončil jako skladník v čáslavském hotelu Grand. Své pověstné encyklopedické znalosti mohl uplatnit pouze při poskytování konzultací studentům, kteří např. pracovali na svých diplomových pracích. Zároveň byla dr. Jelínkovi na dlouho znemožněna publikační činnost a jako „podezřelá osoba“ a následně „nepřátelská osoba“ byl neustále sledován příslušníky StB.
V roce 1978 mu bylo umožněno díky odvaze vedení Regionálního muzea v Kolíně vrátit se k profesi historika. V muzeu setrval do sametové revoluce, po níž se ujal funkce ředitele Vojenského historického muzea v Praze a zároveň zástupce náčelníka Historického ústavu ČSA. Za své občanské postoje v době nesvobody byl mimořádně povýšen do hodnosti podplukovníka ve výslužbě. Začal také působit na Univerzitě Karlově.
Zdeněk Jelínek sepsal a zpracoval za svůj život desítky odborných statí, monografií i edicí, z nichž většina se týkala protifašistického odboje. Navzdory politické situaci neváhal mapovat i životní osudy příslušníků tzv. západního odboje, jejichž význam měl však být normalizačním režimem zamlčen. Mezi historiky zabývajícími se touto tematikou patří dodnes dr. Jelínek k vysoce uznávaným odborníkům a jeho monografie jsou i posmrtně vydávány (např. Operace Silver A, vydaná znovu r. 2010). Mnohé další jeho práce se věnovaly rodnému městu, jeho diplomová práce Z dějin kutnohorského dolování ve XIV. až XVI. století je dodnes nepřekonaná. Byl členem redakčního kruhu historicko-kulturního časopisu Krásné město, vydávaného Městem Kutná Hora, i členem Klubu autorů literatury faktu. Jiným tématem byla tragédie kutnohorských Židů během 2. světové války.
Z. Jelínek patřil rovněž k velkým znalcům vážné hudby a od r. 1990 předsedal Společnosti Jana Kubelíka, vzniklé při kolínském muzeu. V souvislosti s Kutnou Horou je nutné zdůraznit jeho působení v místním divadle: Již od dětských let patřil k hercům ochotnického spolku, jemuž zůstal věrný po dlouhá desetiletí. V roce 1973 např. vystupoval v Tylově Fidlovačce, hrané u příležitosti tehdejšího 40. výročí Tylova divadla. Dlouhodobě také spolupracoval s prof. Ladislavem Znojemským, pozdějším čestným občanem Kutné Hory, v místním loutkářském souboru.
Ani po roce 1989, kdy pracoval v Praze, neztratil s Kutnou Horou kontakt: Stále zde trvale bydlel, zapojil se do Klubu rodáků a přátel Kutné Hory, spolupracoval s místními periodiky i s místní organizací skauta, jehož členem kdysi byl. PhDr. Zdeněk Jelínek, CSc., zemřel roku 1994 v Praze náhle v pouhých 57 letech. Pohřben byl v Kutné Hoře.
XV. Podvečer s regionální literaturou, který je koncipován jako „Pocta Zdeňku Jelínkovi“ je zároveň součástí akcí, které mají podpořit jeho jmenování „čestným občanem Kutné Hory“. V programu tohoto pořadu vystoupí s krátkými vzpomínkami přátelé Zdeňka Jelínka, jeho bývalí studenti i spolupracovníci. Připravuje se i tradiční filmový dokument. Hudební složku pořadu obstará  Bon Swing Bohumila Dvořáka.  A nelze také opomenout, že pořad se koná za podpory Českého muzea stříbra a hotelu U Kata. Všichni jste srdečně zváni.

Lukáš Provaz, Vladimír Císař

.

Zavřít menu