Do chrámu už nebude zatékat, zpřístupněna je i sakristie. Turistickou sezonu farnost zahájí 6. a 7. dubna komentovanými prohlídkami i koncertem

Do chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře zatékalo. Po revizi krytiny přistoupila Římskokatolická farnost arciděkanství Kutná Hora k výměně měděných střech na bočních lodích chrámu. Práce na jižní straně byly zahájeny loni v srpnu, letos pokračují na severní straně a dokončeny budou v dubnu. Předpokládané náklady se pohybují kolem 6 milionů korun a jsou plně hrazeny z rozpočtu farnosti. 

Jak uvedla Soňa Krejčová, technický správce památek ŘKF – arciděkanství Kutná Hora, při opravě hlavních střech v letech 1998 až 2000 byly střechy na bočních lodích pouze lokálně vyspraveny, nyní však do chrámu opět zatékalo.

Město přistoupilo k opravě slavnostního osvětlení

Město využilo oprav střechy k výměně držáků svítidel slavnostního osvětlení, včetně kabelových rozvodů, které tu je již od roku 1995. Náklady na opravu slavnostního osvětlení, které je v majetku města, se podle slov Boženy Marhanové z technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora pohybují kolem 107 tisíc korun a jsou hrazeny z rozpočtu města. Práce provádí pracovníci firmy TLS Tomáš Sovadina (na snímku) a Tomáš Lenc.

Přípravy na obnovu interiéru chrámu byly zahájeny

V exteriéru chrámu se od začátku letošního roku uskutečňují práce na snížení vlhkosti obvodového zdiva. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace na nové osvětlení a elektroinstalace v interiéru chrámu. Navazovat budou práce na statickém zajištění kleneb a restaurátorské práce v interiéru.

Změn dozná i orientační systém pro turisty

Záměrem farnosti je obnovit orientační systém pro turisty, což obnáší informační panel v exteriéru chrámu sv. Barbory, označení orientačních bodů v chrámu včetně informačních tabulek, ale také např. textové průvodce nebo propagační materiály. „Spolupracujeme s architekty Kodetovými, se kterými jednáme i o budoucí obměně expozice na emporách čili vnitřních balkonech chrámu,“ konstatovala Julie Němcová, provozní a ekonomický správce farnosti.

Vchod byl upraven, zpřístupněna je sakristie

Vzhledem k velkému nárůstu počtu návštěvníků chrámu sv. Barbory přistoupila farnost k úpravě severního vstupu do chrámu, aby zajistila bezproblémový provoz v turistické sezoně. Obchůdek se suvenýry byl v únoru přestěhován ze zádveří portálu do sakristie. Zachován byl pouze prodej vstupného. „Vcházet do chrámu a vycházet z něj se bude stejným portálem, ale využijí se oboje dveře v zádveří a oddělí se tím směry pro vstup a pro východ návštěvníků,“ vysvětlila Julie Němcová. Ve spolupráci s architektem Norbertem Schmidtem, který je autorem kříže umístěného na věži kostela sv. Jakuba, plánuje farnost postupně zmodernizovat nejen vstupní prostory severního vchodu se zázemím pokladny, ale i prodejní pult v sakristii, kterou farnost přemístěním obchůdku nově otevřela návštěvníkům.

Sezonu zahájí koncertem i prohlídkami

Turistickou sezonu farnost zahájí 6. a 7. dubna komentovanými prohlídkami chrámu sv. Barbory a kostela sv. Jakuba. Více rezervaci na www.khfarnost.cz. K otevření sezóny přispěje 7. dubna od 15 hodin koncert v kostele sv. Jakuba, kde zazní Stabat Mater od G. Rossiniho.

Kutnohořané mají i nadále vstup do chrámu zdarma

I nadále platí, že místní občané, kteří prokážou své trvalé bydliště v Kutné Hoře, mají vstup do chrámu sv. Barbory zdarma.

Monika Pravdová

Zavřít menu