Veřejně prospěšných pracovníků bude v ulicích města letos méně

Veřejně prospěšných pracovníků, kteří pomáhali Technickým službám Kutné Hory uklízet ulice, bude letos výrazně méně. Důvodem je nízká nezaměstnanost, nutnost vyššího doplatku zaměstnavatelem, ale i přísnější pravidla pro jejich výběr.

Nezaměstnanost v regionu je nízká a v evidenci uchazečů o zaměstnání zůstávají podle slov ředitelky kutnohorského úřadu práce Ivy Pospíšilové především lidé, kteří mají ztížený vstup na trh práce. Například z důvodu vážného zdravotního omezení, nebo předdůchodového věku. „Ne pro všechny je tato práce vhodná,“ podotkla Iva Popíšilová. Finanční podpora na veřejně prospěšné práce zůstává stejná, jako v loňském roce a to 15 tisíc korun měsíčně. Od ledna vzrostla minimální mzda, která se v příspěvku neodráží. „Je nutná vyšší spoluúčast zaměstnavatele, která činí kolem 2900 korun,“ konstatovala Pospíšilova.

Budou hledat jiné cesty

Největším zaměstnavatelem lidí v rámci veřejně prospěšných prací v Kutné Hoře byly dlouhodobě Technické služby města Kutné Hory. Zatímco v loňském roce měly s úřadem práce nasmlouváno čtyřicet pracovních míst, letos jednají o vytvoření deseti. Jak konstatoval Jan Jӓger, jednatel společnosti, nároky na úklid a údržbu města stoupají s nárůstem cestovního ruchu a přílivem turistů. Pracovníků, kteří by od jarních měsíců přes sezonu pomáhali s úklidem ulic, by uplatnili více. „Už v minulém roce jsme nebyli schopni získat počet pracovníků v takovém množství a kvalitě, jak jsme byli zvyklí. Problémem je, že s nárůstem minimální mzdy doplatek za takového člověka mnohdy neodpovídá práci, kterou je dotyčný schopen vykonat,“ konstatoval Jan Jӓger a dodal, že bude zřejmě nutné jít jinou cestou, buď nákupem techniky, nebo práci zajišťovat kmenovými zaměstnanci.

Pravidla jsou přísnější

S platností od ledna 2019 byla zpřísněna pravidla. Veřejně prospěšné práce může vykonávat uchazeč, který je v evidenci dvanáct a více měsíců. To podle slov ředitelky kutnohorského úřadu práce způsobí problémy především na menších obcích, kde starostové využívali vytipované a osvědčené pracovníky od jara do podzimu. Tito lidé byli v evidenci úřadu práce přes zimu, na sezonu nastupovali opakovaně na veřejně prospěšné práce. „To už teď není možné. Může se stát, že na menších obcích nebude dostatek vhodných uchazečů,“ dodala Iva Pospíšilová s tím, že v současné době pracovníci úřadu práce neschvalují automaticky počet pracovních míst veřejně prospěšných pracovníků, ale vytipovávají uchazeče, kteří splňují podmínky a které bude možné finančně podpořit.

Monika Pravdová

Ilustrační foto

Zavřít menu