Malínská škola je na prodej, využití vzbuzuje obavy

Opuštěná bývalá základní škola v Malíně je opět na prodej. Někdejší ozdoba i centrum kulturního dění v této městské části, postavená v roce 1913, chátrá. Po třech neúspěšných pokusech o prodej schválili kutnohorští radní 20. února snížení vyvolávací ceny a zároveň odstranili podmínku, že objekt má sloužit k bydlení pro seniory. Osadní výbor Malín a především malínští občané proto netrpělivě vyčkávají v naději i obavách, jaký bude další osud chátrajícího objektu.

Celková vyvolávací cena je 6 milionů 75 tisíc korun. Uzávěrka výběrového řízení je 15. května ve 14 hodin. Podmínkou výběrového řízení je složení kauce ve výši jednoho milionu korun. Hodnoticími kritérii budou záměr využití i celková výše nabízené kupní ceny. Nejpozději do pěti let od podpisu kupní smlouvy je účastník výběrového řízení povinen záměr zrealizovat.

Prodej je rozdělen do dvou etap

Stejně jako v předchozích kolech výběrového řízení je prodej rozdělen do dvou etap. Cena za objekt je 5 milionů 103 tisíc korun a za zahradu 972 tisíc korun. „Podmínkou je, že nejpozději do dvou let od podepsání kupní smlouvy by mělo být vydáno stavební povolení a práce by měly být zahájeny. Pokud ne, město má právo od smlouvy odstoupit,“ vysvětlil starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že majitel bude mít předkupní právo na zahradu sjednané na dobu určitou, získá ji až po kolaudaci, realizaci záměru.

Účel využití objektu není stanoven

Záměr využití objektu v předchozích kolech výběrového řízení byl podle slov vedení města velice limitující. Žádný zájemce se nepřihlásil. Starosta města i nadále preferuje vznik domova seniorů. Připouští však, že by bývalá škola mohla sloužit ke vzdělávání, sociálním záležitostem, případně ke vzniku komunitního centra. Stejný názor zastává i místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). Jak podotkl starosta, město má signály, že se tentokrát do výběrového řízení na prodej malínské školy zájemce přihlásí. Naznačil, že by se mohlo jednat o komerční využití, domov pro seniory.

Komunitní centrum vzbuzuje obavy

Další osud školy, která je jednou z dominant městské části Malína, je častým tématem diskuzí občanů i osadního výboru. „Anketa mezi občany jednoznačně potvrdila, že si ve škole přejí domov seniorů. V blízkosti je mateřská škola. Nabízí se možnost mezigeneračního setkávání seniorů s dětmi předškolního věku, což je v této době velmi žádané,“ uvedla Denisa Kleinová, předsedkyně Osadního výboru Malín.

„Vedení města přislíbilo, že s námi případné záměry předem projedná. Nedokážeme si představit, že by po výsledcích ankety bylo ve škole něco jiného než domov seniorů,“ podotkla členka osadního výboru Simona Zvolánková.

Jelikož je zmiňována možnost vzniku komunitního centra, panuje mezi občany nejistota. „Startovací byty ani podobné zařízení pro vyloučené skupiny obyvatel tu rozhodně nechceme,“ shodli se členové osadního výboru. Jak doplnil člen osadního výboru Karel Kašpar, Malín je okrajová část města, kde se lidé většinou znají a mají k sobě blízký vztah. Nevhodné využití objektu by narušilo život v této lokalitě. „Dvě ubytovny v Malíně už stačí,“ zdůraznil Karel Kašpar. Zmíněna byla i problematika drogově závislých lidí bez domova, kteří se zabydleli v katastru Nových Dvorů a v Malíně se shlukují.

„Nevíme, co vše si pod pojmem komunitní centrum můžeme představit,“ podotkla Denisa Kleinová a dodala: Uděláme maximum pro to, aby objekt sloužil občanům Malína a soužití místních nebylo v žádném případě narušeno.“

Monika Pravdová

 

ZE ŠKOLNÍ KRONIKY

Stavitel budovy Bohumil Urban z Kolína, starosta a předseda místní školní rady Jan Vlk, místní školní rada pánové Václav Filip, Frant. Jansa a Frant. Zedník. Kolaudace byla provedena ve čtvrtek 18. prosince 1913 za přítomnosti c. k. okresního inspektora školního Tomáše Pelikána, císařského rady c. k. vrchního okresního lékaře MUDr. Jaroslava Havlíčka a pana c. k. vrchního inženýra J. Čáslavského.

    V pátek 26. prosince 1913 bylo svěcení v

kostele sv. Štěpána, patrona zdejšího chrámu Páně. K lidu promluvil dp. farář Josef Ptáček, vikariatní tajemník ze Sedlec.

     V pátek 2. ledna 1914 se v nové budově školy začalo vyučovat, ale prozatím jen III. třída. První, druhá a čtvrtá třída byly vyučovány ve staré školní budově a dne 8. dubna 1914 byly přemístěny do budovy nové. V úterý 30. června 1914 probíhala školní inspekce, ale nebyla dokončena, učitelský sbor se dozvěděl, že v Sarajevu došlo k atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho choť.

Čerpáno ze zdroje: Školní kronika obecné školy v Malíně z let 18961918, Státní okresní archiv Kutná Hora

V pondělí dne 17. září 2012 byla, po rozhodnutí vedení města Kutná Hora, škola v Malíně uzavřena.

Denisa Kleinová

 

Zavřít menu