Dotace na podporu vzdělávání a volného času doznaly změn, zastupitelé schválili omezení žádostí na tři ročně

Dotační programy na podporu vzdělávání a volného času dětí a mládeže v Kutné Hoře pro rok 2020 doznávají řady změn. „Na základě doporučení školské komise již není  vypisována kategorie střední projekty,“ uvedla Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora a upřesnila, že v oblasti vzdělávání a volného času se vypisují tři dotační tituly: Podpora vzdělávání dětí a mládeže ve městě Kutná Hory, velké projekty pro vzdělávání a volný čas pro rok 2020 od 5001 korun do 100 tisíc korun a malé projekty do 5 tisíc korun. Zastupitelé zároveň schválili omezení počtu podaných žádostí o dotaci v oblasti vzdělávání a volného času a to pouze na tři ročně.

Další změnou je termín pro předložení závěrečné zprávy o realizaci projektů, kterou je příjemce příspěvku povinen předložit do dvou měsíců od data konání akce. V případě celoročního projektu nejpozději do 15. ledna 2021. Do současné doby byl termín doložení závěrečné zprávy do tří měsíců od data ukončení projektu.

Žadatelem o dotaci na podporu vzdělávání a volného času dětí a mládeže v Kutné Hoře mohou být právnické osoby, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které mají IČO, u malých projektů i fyzické osoby bez IČO.

Termíny pro podání žádostí o dotaci na velké projekty je do 31. října 2019. Pro malé projekty jsou stanoveny termíny pro každé čtvrtletí samostatně.

pra

Zavřít menu