Foto, video: Kutnohorské Středisko Na Sioně pomáhá více než sto rodinám v rámci celého Středočeského kraje
Z letního pobytu s rodinami dětí. Na snímku M. Sieglová. Foto: archiv střediska Na Sioně

Středisko Na Sioně pořádalo začátkem listopadu den otevřených dveří při příležitosti 15. výročí od svého založení a v rámci kampaně Týden rané péče. Zájemci měli příležitost prohlédnout si prostory střediska, které sídlí na Palackého náměstí (vchod z ulice Na Sioně) a seznámit se s poskytovanými službami. Markétu Sieglovou, vedoucí střediska Na Sioně, jsme požádali o rozhovor.

Jaké služby středisko Na Sioně nabízí?

Máme dva základní typy programů. Jedním z nich je RANÁ PÉČE, která je zaměřena především na práci přímo v rodinách. Pracujeme s rodinami dětí od narození do 7 let, které se narodí předčasně, a tím pádem může být vývoj děťátka nějak ohrožen. Nebo jsou to děti, jejichž vývoj se opožďuje, je nerovnoměrný, nebo je přímo diagnostikován problém ve smyslu mentálního, pohybového, nebo kombinovaného postižení, či porucha autistického spektra. V současné době jezdíme do více než 100 rodin v rámci celého Středočeského kraje.

Jak práce v rodinách probíhá?

Hodně stavíme na tom, co dítě v současné chvíli umí a jaké by byly nejbližší možné krůčky, co by se mohlo naučit, aby šlo ve svém vývoji dopředu. V rámci toho půjčujeme rodinám různé pomůcky a hračky, poskytujeme poradenství, například seznámíme rodinu s tím, o jakou podporu může žádat vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu dítěte. Pracujeme s dětmi a pomáháme rodinám se se situací vyrovnat. Směřujeme je i na další odborníky, kteří by v dané situaci mohli pomoci. Jezdíme i do rodin, kde jsou děti napojené na plicní ventilaci, potřebují odsávačky a další speciální pomůcky. Zde je důležitá pomoc dalších odborníků na pomezí sociálně zdravotnických služeb, kteří mohou zajistit například asistenci. To, aby maminka třeba s dalším dítětem mohla dojít na nějaký kroužek, nebo aby pečující osoba mohla mít alespoň chvilku času sama pro sebe a další členy rodiny, načerpat novou energii, je důležité pro to, aby mohla dlouhodobě situaci co nejlépe zvládat.

Můžete představit i druhou službu, kterou na středisku poskytujete?

Je to aktivizační služba pro rodiny s dětmi Spolu Na Sioně, kterou využívají rodiny dětí a mladých dospělých od 2 do 26 let s poruchami autistického spektra a jinými specifickými potřebami. Je to vlastně celý souhrn programů, které se odehrávají převážně ve středisku v Kutné Hoře.   Služba je zaměřená především na rodiny z Kutnohorska a nejbližšího okolí, například Kolínska a Nymburska.  Dojížděla k nám ale i rodina z Mladoboleslavska a Benešovska. Součástí služby jsou různé individuální i skupinové programy.  Pracujeme s dětmi v předškolním, školním věku i dospívajícími mladými lidmi, kteří mají zdravotní znevýhodnění ve smyslu poruch autistického spektra a jiných specifických potřeb, jako jsou poruchy pozornosti a závažnější problémy se zvládáním emocí, vztahů a komunikace. V současné době máme ve středisku čtyři skupiny, se kterými pracujeme na rozvoji běžných i sociálních dovedností, například při komunikaci mezi vrstevníky, aby se co nejvíce začlenili do běžného života. V rámci programu poskytujeme také konzultace pro rodiče.

Je potřeba s dětmi pracovat po drobných krocích a s ohromnou dávkou trpělivosti. Důležité je, když rodiče cítí oporu, že v tom nejsou sami.  Častokrát je potřeba pomoc asistenta pedagoga ve škole.  Pořádáme vzdělávací kurzy a besedy s odborníky. Tyto aktivity jsou rodinami vítané.

Jsou tyto služby poskytovány zdarma, nebo jsou zpoplatněny?

Obě služby poskytujeme rodinám bezplatně. To ale neznamená, že to děláme dobrovolnicky. Je to naše profese. Ve středisku pracují vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří se každoročně vzdělávají, aby rodině přinášeli nejnovější možnosti k řešení situace. Služba není hrazena pojišťovnou. Pracujeme v režimu sociálních služeb, které jsou hrazeny z více zdrojů. Každý rok žádáme prostřednictvím Středočeského kraje o dotace, žádáme o příspěvky městské a obecní úřady a mnoho nadačních fondů. Náš roční rozpočet se skládá z  celé řady položek a je to každoroční  boj. Ale bohudíky je to v této oblasti vlastně trochu jednodušší, protože pomoc dětem a rodinám, které v životě nemají takové štěstí,  je téma, na které je řada podporovatelů citlivější a je ochotna pomoci. Je hezké vidět, že existují lidé, kteří jsou ochotni myslet na druhé. Máme firemní i individuální i dárce.

Středisko Na Sioně pořádalo koncem října historicky první benefiční bowlingový turnaj Sion Charity cup 2019, jehož výtěžek 55 tisíc se stal součástí veřejné sbírky na pořízení nového automobilu. Ten bude sloužit pracovnicím charitního Střediska Na Sioně, které dojíždějí do rodin dětí se zdravotním znevýhodněním. Součástí sbírky byly i další benefiční akce, například  benefiční závod kačenek na Vrchlici nazvaný Pošli kačku, nebo benefiční koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého. Středisko Na Sioně mělo své dva ambasadory v Běhu pro zvon, pořádaným  Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Kutná Hora. Jak to aktuálně vypadá se stavem účtu? Podaří se zakoupit vozidlo?

Výzva byla otevřena na 250 tisíc korun. V současné době máme na kontě veřejné sbírky 202 102 korun, což je úžasné. Je naděje, že na začátku příštího roku budeme moci z těchto prostředků vozidlo zakoupit. V současné době máme tři a jedno z nich je již za hranicí životnosti. Nadějně vypadá i to, že se nám další vozidlo podaří získat z jiných prostředků. Automobily nezbytně potřebujeme k tomu, aby osm pracovnic mohlo pravidelně vyrážet do rodin, abychom mohli nabízet a poskytovat služby lidem, které je potřebují.

Monika Pravdová

Zavřít menu