Svátky a oslavy jsou odnepaměti nedílnou součástí života naší společnosti. Výjimečným svátkem je ten s přívlastkem státní. Užijeme si volný den, abychom si symbolicky a v klidu připomněli tradice a události, které významně přispěly k vývoji našeho státu.  28. říjen je tak právem chápán jako jeden z nejdůležitějších svátků. ……………………………………….

K tomuto datu se ještě připojují další dva dny podzimních prázdnin pro školáky. Dospělí si naplánují dovolenou, a tak máme najednou k dispozici skoro týden podzimu jen sami pro sebe. Navštěvujeme se, na silnice vyjedou mimo jiných i ,,sváteční“ řidiči a všichni se odněkud někam přemísťují.  Většina z nás uctí  památku zesnulých, Svatodušní svátky totiž připadají na 2. listopad. A protože my Češi  máme  ve veliké oblibě chataření a chalupaření, odjedeme  na chaty a chalupy. Před definitivním příchodem zimy je to asi naposled. Někteří zůstanou ve městě,  navštíví některou z kulturních akcí a že jich na tyto dny  připadá hodně. K tomu všemu se letos přidal ještě termín mimořádných voleb.  Zvládnout  toto během prodlouženého víkendu, správně naplánovat čas, bude pro mnohé nejspíš veliká výzva, jak si s tím vším poradit tak, aby po dnech volna nepadli vysílením.

 Dana Vepřková, místostarostka

Zavřít menu