Nastává doba adventní, období čtyř neděl před svátky vánočními, jež má v křesťanském pojetí symbolizovat dobu rozjímání, lásky a srdečnosti k bližním, ale také očekávání příchodu Spasitele. Na rozdíl od našich předků, kteří vnímali advent především jako čas postní, bereme dnes předvánoční dobu jako hektické období příprav na největší svátky roku; plné nákupů, pečení cukroví a velkého úklidu.

.
Pro mne osobně nastal jakýsi politický a osobní advent 10. listopadu, kdy jsem byl zvolen starostou. Mě i mé kolegy čekají, doufám, čtyři roky volebního období, kdy bychom chtěli v našem městě dle vzoru dnešní doby udělat pořádný úklid, rádi bychom ale přinesli městu i velké dárky a radostná překvapení. Nechceme však zapomínat ani na symboliku křesťanskou a naším přáním je, aby se u kutnohorských občanů znovu obnovila jakási vzájemná úcta, vstřícnost a dobrosrdečnost. Je nutné, nejen v následujících čtyřech letech, více vnímat své okolí, bližní, ale i město samotné. Pomoc a spásu musíme totiž každý hledat především uvnitř svého srdce a svědomí.  Starosta není dávným Spasitelem, jehož křesťané očekávali jako zachránce jejich duší.

Martin Starý, starosta Kutné Hory

.

Zavřít menu