Středisko Probační a mediační služby působící v rámci Středočeského kraje si ve středu 13. května 2015 v Kutné Hoře prohlédl hejtman Miloš Petera (ČSSD). Středisko pomáhá občanům, kteří se stali oběťmi trestné činnosti a bezplatně jim v rámci projektu „Proč zrovna já?“, který je financovaný Evropským sociálním fondem, poskytne potřebou pomoc.

.
Regionální koordinátor projektu „Proč zrovna já?“ Tomáš Kellner hejtmana seznámil s rozsahem nabízených služeb, kdy poradci z řad zkušených probačních úředníků pomohou poškozeným orientovat se v jednotlivých fázích trestního řízení. „Například mohou pomoci s podáním trestního oznámení, poskytnout informace, jak podat odvolání či stížnost, jak se uplatňuje nárok na náhradu škody či jak lze trestní věc řešit mimosoudní cestou,“ vyjmenoval.
Poradce pracuje s příběhem klienta, s jeho potřebami a jeho pocity a snaží se poskytnout pomoc takzvaně ušitou na míru jeho potřebám.
„V každé fázi se totiž klientovy potřeby mohou lišit, zpočátku může například převažovat psychosociální potřeby, v následujících fázích pak právní informace. Počet konzultací přitom není nikterak omezen a ani spolupráce není ohraničena časem či fázemi trestního řízení. Běžně se na nás obrací klienti, kdy byl pachatel odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody a oběť má strach z jeho návratu na svobodu,“ dodala Eva Filipová, regionální vedoucí Probační a mediační služby pro Středočeský kraj.
Službu poraden může využít každý, kdo se cítí být obětí trestného činu. Ve středních Čechách již tuto pomoc využilo 480 klientů. Odbornou pomoc zajišťuje v rámci regionu více než 80 odborníků s praxí v oboru sociálního poradenství.
„Za Středočeský kraj tuto bezplatnou službu vítám. Oběti trestných činů jsou jednou z důležitých cílových skupin našich aktivit v oblasti prevence kriminality. Kraj má s Probační a mediační službou působící v regionu nastavenu velmi dobrou spolupráci a rozhodně v ní hodlá i nadále pokračovat,“ řekl hejtman Miloš Petera.
S obdobným zařízením jako v Kutné Hoře, které je zapojeno do projektu „Proč zrovna já?“ se obyvatelé regionu setkají také v  Kladně, Kolíně, Nymburce, Rakovníku a v Mladé Boleslavi. Dveře poraden jsou tak otevřené každému. Na poradnu se mohou lidé obrátit telefonicky, po emailu nebo přijít bez objednání ve vymezených konzultačních hodinách. Probační a mediační služba také organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. Kontakty na probační úředníky ve středních Čechách lze nalézt ZDE.

(tz)

.

Zavřít menu