Informační centrum bude z důvodu stěhování od 19. do 23. října uzavřeno

Informační centrum města Kutná Hora bude uzavřeno od 19. do 23. října z důvodu stěhování do náhradních prostor v Kollárově ulici, které bude využívat  po dobu rekonstrukce Sankturinovského domu. Jak upřesnila Martina Bucifal, vedoucí informačních center, infocentrum v náhradních prostorách v Kollárově ulici, bývalém obchodu Libra, bude veřejnosti znovu otevřeno v sobotu 24. října. Plánovaný Den informačních center, který se měl uskutečnit 24. října, byl z důvodu aktuální epidemiologické situace a mimořádných opatření Vlády ČR zrušen.

Přípravy na plánovanou rekonstrukci Sankturinovského domu pro potřeby Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory pokračují. V přízemí objektu doposud sídlí infocentrum a oddělení cestovního ruchu a marketingu. Jak uvedla Blanka Maternová, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Kutná Hora, infocentrum bude nově sídlit v bývalé prodejně Libra v Kollárově ulici. Galerie Felixe Jeneweina bude dočasně působit v prvním patře domu U Havířů v Šultysově ulici. Oddělení cestovního ruchu se přestěhuje do kanceláří městského úřadu v objektu, kde sídlí městská policie. Předpokládané zahájení rekonstrukce je na konci roku 2020. Podle slov Jiřího Janála, vedoucího odboru investic Městského úřadu Kutná Hora je projektová dokumentace na stavební práce i na budování expozic hotova a v současné době je připravována zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Celkové předpokládané náklady jsou téměř 58 milionů korun, z toho 52 milionů činí dotace, kterou se městu podařilo získat. Aby byly splněny současné dotační podmínky, práce musejí být dokončeny do konce roku 2021.

Monika Pravdová

Zavřít menu